Paperon

Paperon, Paparon: Dağlık Kilikya’da, Tavros (Toros) Dağları eteklerinde, Tarson (Tarsus) şehrinin kuzeybatısında bulunan kale (günümüzde harabe). Yüksek dağın tepesinde kurulu ve sağlam surlarla çevrili bir şehirdi. Saray, müştemilatı ve kilise kalenin batı kısmında bulunmaktaydı. Giriş-çıkışlar genelde kuzeydoğudan yapılmış kalan taraflar hemen-hemen aşılmaz olmuştur.

Paperon, XI. yüzyıl ortalarında prens Abilğarib Ardsruni’nin mülkü olmuş, 1070’li yıllarda Hetumyanlara geçmiştir. XI. yüzyıl sonunda Paperon’un sahibi olarak prens Sahak’ın, XII. yüzyılın ikinci ayrısında ise Oşin’in torunu Sımbat’ın adı geçmektedir. 1152 yılında Bizans’la ittifak yapan Sımbat, beylerbeyi II. Toros’a karşı yaptığı muharebe esnasında öldürülmüştür. II. Toros’la barışıp, kız kardeşi Rita’yı Toros’un kardeşi Stepane’yle evlendiren Sımbat’ın oğlu Bakuran, Paperon’un sahibi olmuştur. Stepane’nin ölümünden (1165) sonra Baberon’a dönen Rita, kardeşinin himayesi altında küçük yaştaki çocukları Ruben’in (II. Ruben) ve Levon’un (II. Levon) eğitimiyle ilgilenmiştir. Bakuran’dan sonra Paperon’da kardeşi prens Vasak (XII. yüzyıl sonu) ve ardından onun oğlu Konstandin Sparapet (Ermenistan orduları başkumandanı) hüküm sürmüşlerdir. O tarihlerden itibaren Paperon, Ermenistan sparapetlerinin bırakıtsal mülkü olarak belirtilmektedir.

Kale, Mısır Arap sultanlığı tarafından XIV. yüzyılın ikinci yarısında işgal edilip yıkılmıştır.

Sarayın, kilisenin ve zarif işlemeli bir sobanın kalıntıları günümüze ulaşmıştı. Paperon yakınlarındaki Mıliç manastırında, kaleye hükmetmiş olan prenslerin mezarları bulunmaktaydı.

 Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 4. Cilt, Yerevan, 2003.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *