Sarvandikar

Sarvandikar, Sarvand kar, Saravan, Sarvandav: Kilikya Ermenistan’ında, Sev (siyah) veya Amanos Dağı geçitlerinden birinde, ulaşılması güç bir kayanın tepesinde bulunan kale. XII. yüzyılda Rubinyan beyliğinin, ülkenin güneydoğu sınırında bulunan önemli bir askeri üssü ve gümrük noktası olmuştur.

Sarvandikar, 1185 yılında Antiok (Antakya) dükü tarafından hileyle ele geçirilmiş, fakat II. Levon Medsagords (büyük işler yapan) 1187yılında kaleyi kurtararak dayısı, Paperon kalesinin beyi prens Vasak Hetumyan’ın oğlu Sımbat’a bağışlamıştır. Sımbat’ın halefi olan oğlu Çofri (Cofri, Geoffrey) Hetumyan’ın ölümünden (1261) sonra büyük oğlu Konstandin (kral I. Hetum’un kızı Ritayla evliydi) Sarvandikar’ın sahibi olmuştur. Konstandin, 1266 (veya 1269) yılında depremden zarar görmüş olan Sarvandikar’ı onarıp komşu haçlı şövalyeleriyle ticari antlaşmalar (1271) yapmıştır.

1276 yılında Kilikya’ya saldıran Mısır Sultanlığı orduları Sarvandikar yakınlarında Sımbat Sparapet (Ermeni orduları başkumandanı) komutasındaki Ermeni ordusu tarafından bozguna uğratılmıştır.

XIII. yüzyıl sonu ve XIV. yüzyıl başında Konstandin Hetumyan’ın kardeşleri Oşin ve Sımbat, Sarvandikar’da hüküm sürmüşlerdir.

Kale, 1337 (veya 1338) yılında Mısır Sultanlığı, XVI. yüzyılda ise Osmanlılar tarafından işgal edilmiştir. Kale yıkılmış, yıkıntılar arasında Ermenice yazıtlı taşlar kalmıştır.

Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 4. Cilt, Yerevan, 2003.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *