Şoğakan

Şoğakan: Kilikya Ermenistan’ında (Kapan Kalesi yakınlarında ve Şoğakan Dağı’nda bulunmuş olduğu tahmin edilmektedir) bulunan kale. 1216 yılında Şoğakan yakınlarında vuku bulan meydan savaşı esnasında Kilikya Ermenistan’ının az sayıdaki birliklerini kuşatan İkonia (Konya) Sultanlığı orduları tarafından Konstandin Gunsdabıl da diğer prenslerle birlikte esir alınmıştır.

Küçük Ermeni Ansiklopedisi, 4. Cilt, Yerevan, 2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *