Abara

Abara: Küçük Hayk’ta, Tevrike şehri yakınlarında bulunan antik kale. IX. yüzyılda Paulikyan’ların merkezi olmuştur. Bizans imparatoru I. Vasil tarafından 871 yılında başka kalelerle birlikte Abara kalesi de yıkılmıştır. IX. yüzyıldan itibaren şehir olarak belirtilmektedir. 1021–80 yıllarında Sebastia (Sivas) Ardsruni Ermeni Beyliği’ne dâhil olmuştur. Moğol istilaları (XII.-XIV. yüzyıllar) esnasında tekrar yıkıldığı tahmin edilmektedir.

Küçük Ermeni Ansiklopedisi, I. Cilt, Yerevan, 1990.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *