Arkni

Arkni, Arğni, Arğanahi:. Ermenistan’ın Dsopk Eyaleti’nin Pağnatun bölgesinde, Pağin Nehri’nin sağ kıyısında yükselen çıkılması zor bir dağın ikili zirvesinde bulunan kale-şehir. Habel’in oğlu Harpik beyi, kardeşleri Davit, Levon ve Konstandin ile Arkni kalesinde (Amurn Arğno) 1051 yılında Bizans ordusuna karşı başarıyla karşı koymuştur. Selçuklular 1062 yılında Arkni’yi işgal ederek büyük oranda yıkmışlardır. 1555 yılında Osmanlıların eline geçerek daha sonraki dönemde Diarbekir (Diyarbakır) Vilayeti’ne bağlanmıştır.

XX. yüzyılda 3 bin nüfusa sahip olmuştur. Halk tarım, hayvancılık, zanaatlar ve ticaretle uğraşmaktaydı. Bir kilise (Surb/Aziz Sargis) mevcuttu. Arkni’den yukarı, erişilmez bir kaya kütlesi üzerinde Bardzrahajats Surb Astvadsadsin Manastırı’nın kemerli ve kubbeli binası (1433) korunmuştu.

Arkni Ermenilerinin büyük bir kısmı 1915 Soykırımında katledilmiş, kurtulabilenler farklı ülkelere göç etmiştir. Kalenin kalıntıları günümüzde Türkler tarafından Ergani olarak anılmaktadır.

Küçük Ermeni Ansiklopedisi, I. Cilt, Yerevan, 1990.

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *