Arkeologlar Lernakert mezarlığında kazı çalışmaları gerçekleştirdi

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi’nin Şirak Araştırma Merkezi arkeologları ve Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü, Lernakert köyünün 1 Nolu tarihi mezarlığında kazı çalışmaları gerçekleştirdi.

Orta Tunç Çağı’ndan Geç Tunç Çağı’na (MÖ 16. yüzyılın 2. yarısı – MÖ 15. yüzyılın 1. yarısı) geçiş evresine atfedilen gömüler, Geç Tunç Çağı nesneleri keşfedildi. Lernakert kazıları, Erken Tunç Çağı toplumunun incelenmesi açısından önemlidir. Özellikle, Lernakert’in antik DNA’sının araştırılması, topluluklarda farklı sülalelerin yaşadığını kanıtlayan geniş bir yanıt buldu.

Lernakert’in Geç Tunç Çağı peyzajındaki değişim dinamiklerinin incelenmesi, bir kompleks içindeki iki kalenin verileriyle savunma sisteminin oluşum ve inşa süreçlerini takip etmeyi mümkün kılar. Kalelerde ve mezarlıklarda ayrıcalıklı insanlar; askerler, din görevlileri ve tüccar grupları dikkat çekmektedir.

https://westernarmeniatv.com/tr/165907/arkeologlar-lernakert-mezarliginda-kazi-calismalari-gerceklestirdi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *