AP kararında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermeni kültürel değerlerini yok etmeye yönelik politikası kınandı

Avrupa Parlamentosu, “Kültür için yeni bir Avrupa gündeminin ve uluslararası kültürel ilişkiler için yeni bir AB stratejisinin uygulanması” kararını kabul etti.
Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Konuları Alt Komitesi Başkanı Nathalie Loiseau’nun ve aynı grubun üyesi Petras Auštrevičius’un imzaladığı değişiklik temelinde, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermeni kültürel değerlerinin yok edilmesi siyaseti de açıkça kınandı.
Armenpress’in aktardığına göre kararın 78. maddesinde şu ifadelere yer verilmiştir.
“Avrupa Parlamentosu, komisyona, son çatışmalar sırasında tarihi, sanatsal ve kültürel mirasın yok edilmesini ve aynı zamanda tarihi, sanatsal ve kültürel mirasın sistematik ve siyasi veya ideolojik saiklerle yok edilmesini şiddetle kınama çağrısında bulunuyor. Avrupa Parlamentosu, komisyona, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki Ermeni kültürel mirasını yok etme ve reddetme politikası da dahil olmak üzere, egemen devletlerin, halkların veya azınlıkların kimliğinin ve kültürünün radikal bir şekilde ortadan kaldırılmasını şiddetle kınama çağrısında bulunuyor.”

https://armenpress.am/tur/news/1103055.html 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *