Patrikhane’den vakıf seçimlerine katılım ve aday olma çağrısı

Türkiye Ermenileri Patrikliği yaklaşan vakıf seçimleri için bir yazılı açıklama yayınladı ve eğitim konusunda deneyimli olan isimlere, gençlere, kadınlara aday olma, yönetime katılma çağrısı yaptı.

Açıklama şöyle:

Azınlık Cemaatleri Vakıfları Seçimlerinin hız kazandığı bu günlerde yönetimlere aday kişiler ve ekiplere yönelik Patrikliğin, beklenti ve önerilerini halkımızla paylaşma gereğini duyuyoruz. Cemaati adına vakıflarda görev üstlenmenin onuru ve halkına hizmet etmenin kıvancının beraberinde sorumluluk ve yükümlülük getiren yüce ve kutsal bir vazifedir. Mesai harcamayı, adanmayı, dürüst ve şeffaf olmayı, halkın ve Hakk’ın huzurunda temiz bir vicdanla durabilmeyi gerektirmektedir.

Mesleki alanlarında kendini kanıtlamış, kariyer edinmiş, becerikli ve donanımlı gençlerimizin cemaat hayatımıza yönetici olarak kazandırılması bu seçimlerde hayata geçirilmesi elzem hususlardan biridir. Yıllardır gerçekleştirilemeyen seçimler sebebiyle yorulan ve atalet içinde bulunan yönetici kadrolarımıza taze kanın girmesine ihtiyacımız var. Buradan gençlerimize, halklarının kaderinde rol üstlenmeleri ve hayatlarını daha anlamlı kılacak hizmet yarışına soyunmaları çağrısında bulunuyoruz. Hayatta en tatminkâr ve en güzel duygular, başkaları için terleyenlere nasip olur.

Büyüklük ve etkinliğine göre vakıflar, yöneticilerinden farklı emek ve mesai beklemektedir. Sadece kilisesi olan vakıflarla okulu ve hastanesi olan vakıflar, kalabalık bir semtte hizmet verenle cemaati kalmamış bir vakfın iş yükü aynı değildir. Bu durum sorumluluk üstlenmekte çekinceleri olan genç yönetici adaylarını cesaretlendirmelidir. Özel hayatındaki sorumlulukları yüzünden vakıf işlerine zaman ayıramayacağını düşünen gençlerimiz için daha az mesai gerektiren vakıflara girerek deneyim edinmelerini öneririz. Büyük vakıflarda ise gençlerin katılımı, yönetimdeki üye sayısının artırılması ve daha etkin bir iş bölümü ve görev paylaşımı ile sağlanabilir.

Bizde ve halkımızda oluşan beklentileri karşılayacak yönetimlerin oluşturulabilmesi adına önerilerimizi paylaşmak isteriz.

a) Okulu olan vakıflarda, eğitim konusunda bilgi ve tecrübeye sahip yöneticilerin yeralması artık olmazsa olmaz bir şarta dönüşmüştür. Bu konuda emekli eğitimcilerden ve akademisyenlerden faydalanılmalıdır. Bu perspektife haiz, eğitim dünyasındaki çağdaş yöntem ve içeriklerden haberdar ve gelişmeleri takip edip okullarımıza taşıyabilecek yönetim kurulu üyeleri mutlaka bulundurulmalıdır. Okullarımızda eğitim kalitesinin yükseltilmesinin tek yolu finans kaynakları yaratmak değildir. Yoksa varlıklı okullarımızın en iyi eğitimi verebiliyor olması gerekirdi. Ama durum pek de böyle gözükmemektedir.

b) Tüm kilisesi olan vakıflar yönetimlerinde ayinlerden ve cemaatimizin geleneklerinden anlayan üyeler bulundurmalıdır. Sadece kilisesi olan vakıfların ilk ve en önemli amacı kiliselerini temiz ve bakımlı, her daim ibadete açık tutmalarıdır. Bu vakıflarımıza ibadetin zenginleştirilmesi için vizyon geliştirebilecek ve dini yaşamı destekleyecek, koro ve okuyucular temin edecek ve hafta içi ayinlerle, başka semtlerden imanlıların gelişini ve ağırlanmasını organize etmeye kabil ve gönüllü yöneticiler seçilmelidir.

c) Eğitimli kadınlarımızın yönetimlere katılması teşvik edilmeli. Yönetimlerin en az üçte biri kadın olmalı. Bu ihmal edilmeyecek bir konudur. Yönetim mantığına kadın bakışının kazandırılması, yeni hizmet alanlarının keşfedilmesi, işlerin daha titizlikle yürütülmesi ve vakfın daha geniş bir etkinlik çevresine ulaşması için kadınların katılımını artırmak zorundayız.

d) Yönetimler başkan merkezci değil, grup merkezci olmalıdır. Bunun için de ekipler eşitler arasında oluşturulmaya özen gösterilmeli ve mümkünse başkanlığı dönüşümlü olarak yürütmeye ya da eş başkanlığa hazır olmalıdırlar.

e) Yeni kurulacak olan yönetimler sadece kendi vakıflarının değil aynı zamanda toplumumuzun yöneticileri oldukları bilinciyle ortak iş birliğine açık olmalıdırlar. Oluşturulmuş Ermeni Vakıflar Birliğinin işlevsellik kazanması, geliştirilmesi ve alınacak kararlarda birlikte hareket edilmesi fikrine yakın olmaları gerekmektedir.

f) Seçimlerde aday olacakların bir vakıfta en fazla iki dönem görev yapacaklarına ilişkin Patrik Hazretlerine yazılı olarak centilmenlik sözü vermeliler.

g) Yönetime talip ekipler hemşericilik ya da başka bir hizip veya siyasal bir parti altında seçime katılmamalıdır. Hep birlikte böyle eğilimlerin karşısında kararlı bir duruş sergilemeliyiz. Patrik seçimlerinden kalma tarafgirliklerin bu seçimlerde hiçbir yansımasını görmek istemiyoruz. Tam tersine, bu seçimler toplumsal uzlaşmanın ve birliğimizin pekişmesi için bir fırsata dönüştürülmelidir.

Patrikliğimiz bu seçimlerde tarafsızdır. Patrikler bu tür seçimlerde hep üst gözetmen rolünü üstlenmişler, seçimlerin hakkaniyetli ve sağlıklı yapılmasının garantörü olmuşlardır. Dolayısıyla yönetimlere talip aday bireyler ve ekipler kendi beceri, yetenek ve tanınırlıklarına dayanarak seçime girmelidirler. Patrik hazretleri de bu seçime katılan bütün eski ve yeni, tek liste ya da rakip tüm aday ve ekipleri eşit olarak kutsamakta ve seçim çalışmalarında başarılar dilemektedir.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27450/patrikhane-den-vakif-secimlerine-katilim-ve-aday-olma-cagrisi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *