Surp Kirkor Losovoriç Kilisesi (Kayseri / Kesaria)

Anadoludaki (Batı Ermenistan’daki-‘Akunq’ web sitesi) en büyük Ermeni kiliselerinden biridir. Kayseri (Kesaria-‘Akunq’ web sitesi ) Setenönü semtinde 1091 yılında yaptırılan bu kilisenin bir benzeri sadece Kudüs’te bulunmaktadır.
Kurulduğundan beri Ermeni vatandaşların ibadetine açık bulunan Surp Kirkor Losovoriç Kilisesi, 1977 yılında Ermenilerin ve din görevlilerinin Kayseri’den ayrılmaları üzerine geçici olarak ibadete kapatılmıştır. Aradan yirmi yıl geçtikten sonra, kilise 1997 yılında bir kısım Ermeni ve din adamının iştiraki ile, yeniden onarılarak ayine açılmıştır.

http://www.kayseri.gov.tr/surp-kirkor-losovoric-kilisesi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *