“İkamet şartı vakıfları yöneticisiz bırakacak”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’yle birlikte gelen ‘bölgesel seçim’ sisteminin vakıf yönetimlerine aday olacak kişilerin önüne engeller çıkarttığı gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Paylan’ın TBMM’ye ilettiği soru önergesi şöyle:

“İptal edilen seçim yönetmeliği nedeniyle dokuz yıl gibi uzun bir süre seçim yapamayan Azınlık Vakıfları, 18 Haziran 2022 günü kendileriyle istişare edilmeden hazırlanan yeni yönetmeliği büyük bir hayal kırıklığı ile karşıladılar. Maalesef, yeni yönetmelik mevcut sorunları gidermesi bir yana, yeni sorunlara da kapı açtı.
Özellikle, milletvekili seçimlerine uyumlu hale getirildiği söylenen bölgesel seçim sistemi, azaltılmış bu toplumların vakıf yönetim kurullarına aday olacak kişilerin önünde engeller çıkarmaktadır.
Diğer yandan, hastaneye sahip vakıfların seçimlerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlanarak belirsizliğe itilmesi, seçim tertip heyetlerinin mevcut yönetimler tarafından oluşturulması, Lozan Antlaşması’na aykırı olarak seçim çevresi ve seçmen listesi gibi konularda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınması yönetmelik hakkında azınlık temsilcilerinin eleştirdiği başlıca konulardır.

Bu bağlamda,
1. Milletvekili seçimlerinde adaylar herhangi bir seçim bölgesinden aday olabiliyorken, azınlık vakıfları seçimlerinde neden o bölgede ikamet şartı istiyorsunuz?
2. Azınlık vakfının bulunduğu bölgede ikamet şartının, azınlık vakıflarını yöneticisiz bırakacağının farkında değil misiniz?
3. Hastaneleri olan cemaat vakıflarının seçimlerini neden Sağlık Bakanlığı’nın iradesine bağlayarak azınlık vakıflarını böldünüz?
4. Okulu olan vakıfları da ileride Milli Eğitim Bakanlığı’na mı bağlayacaksınız?
5. Seçim tertip heyetinin mevcut yöneticiler tarafından belirlendiği bir seçim nasıl demokratik olabilir?
6. Farklı gerçeklikleri olan Rum, Ermeni, Süryani, Yahudi, Keldani cemaatlerine neden tek bir seçim yönetmeliği dayattınız?”

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27326/ikamet-sarti-vakiflari-yoneticisiz-birakacak 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *