Seçim Tertip Heyetleri oluşturuldu

Ermeni Vakıflar Birliği toplanarak geçen hafta yayınlanan Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği çerçevesinde Seçim Tertip Heyetleri’ni oluşturdu. Geçen hafta yapılan toplantıda tüm vakıfların ayrı heyetler oluşturması yerine İstanbul’un seçim bölgelerine göre birer heyet oluşturulması, ancak Fatih ve Şişli’yi de kapsayan 2. bölge için iki heyet oluşturulması kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede yeni heyetler oluşturuldu. Anadolu 3. Bölgeye bağlandı.

ERVAB’dan yapılan açıklama şöyle:

“Ervab toplantısı 27.06.2022 Pazartesi günü saat 18:00’da Bedros Şirinoğlu başkanlığında Surp Pırgiç Hastanesi Gomidas Salonu’nda yapıldı. 35 vakfımızın katılımıyla gerçekleşen toplantıda geçen hafta görüşülen seçim yönetmeliği hakkında üyeler fikirlerini beyan ettiler.

Geçen toplantıda üzerinde durulan seçim tertibi heyetlerinin, her vakfın ayrı ayrı belirlemesi yerine, bölgesel bazda seçim tertibi heyetlerinin oluşturulması gündemin ilk konusu oldu. Konu ile ilgili Ortaköy Vakfı kendi hukukçularıyla yapmış olduğu istişarede hukukçuların, ortak seçim tertibi heyetine olumlu yaklaşmadıklarını, dolayısıyla ayrı ayrı olması gerektiğini belirtti. Hazirunda bulunan üyeler ortak seçim tertip heyetlerinin kurularak yola çıkılmasının önemli olduğunu ve bunun uygulanması gerekliliği konusunda mutabık kaldılar. Buna göre yeni listeler oluşturularak isimler belirlendi, aşağıda oluşturulan listeler bulunmaktadır.

4 bölge olarak belirlenen seçim bölgeleri, 2. bölgenin vakıf yoğunluğundan dolayı iki tertip heyeti oluşturulması, 4. bölge Anadolu’daki vakıfların seçim tertibi heyetlerinin ise 3. bölge seçim tertip heyetindeki kişiler tarafından sürecin yönetilmesi kararlaştırıldı. Bir sonraki toplantıda seçim tertibi heyetlerinin toplantı yaparak seçim kararı ve tarihlerinin belirlenmesi, hangi vakıflarda seçimin ortak yapılacağı, sandıkların nereye konulacağı, seçim tertip heyetinin toplantısına bırakıldı. Bu konu ile ilgili gelişmeler sizlere daha sonra aktarılacaktır.

Birinci Bölge

Av. Ömer Kantik

Jirayr Cangöz

Alin Şencan

Rafi Boyacı

Bedros Marzuman

Liana Gül

Arev Abanlıyan

Ani Fenerci

İkinci Bölge (1. Tertip)

Av. Selina Doğan

Simon Kumral

Arman Kara

Ari Kevork Demircioğlu

Raffi Tombak

Araksi Kazancıyan

Av. Setrak Davuthan

Levon Nazaretyan

İkinci Bölge (2. Tertip)

Serdar Kasapçılar

Anet Çepkinli Gözel

Garbis Duraslan

Tatyana Tumanyan

Sevan Ulutaş

Kristin Ebil

Vartkes Karaman

Aren Düvenci

3. Ve 4. Bölge

Istepan Altıntepe

Hagopcan Hülyar

S.Silva Nuyan

Murat Özkan

Artin Bıçakcı

Sevan Akal

Armenag Keşişgil

Arlen Keşişgil

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27240/secim-tertip-heyetleri-olusturuldu 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *