Azınlık Vakıfları İzmir’de buluştu

İzmir Yahudi Cemaati “İzmir Musevi Cemaati’nin Kapsayıcı Liderlikle Güçlendirilmesi” üst başlığı ile “Despertar (Ladino dilinde Uyanış) İzmir” projesini hayata geçirdi. Avrupa Birliği destekli projenin kapanışında, Azınlık Vakıfları temsilcileri, akademisyenler ve ilgili sivil toplum kurumlarının temsilcilerinin davetli olduğu bir çalıştay gerçekleşti. Despertar projesi sonuçlarının sunulduğu çalıştayda vakıfların ve cemaatlerin kangren haline gelen sorunları, yönetim tecrübeleri, azınlıklara yönelik ayrımcılık konuşuldu, öneriler tartışıldı. En yeni azınlık vakfı (2012) olan İzmir Yahudi Vakfı ve cemaatinin temsilcileri çalıştay sayesinde İstanbul ağırlıklı diğer cemaatlere yönelik farkındalıklarının pekiştiğini söylediler.

Çalıştayda ortak sorunlara ortak çözümler üretilmesi fikri de ön plana çıktı. Cemaat Başkanı Avram Sevinti açılış konuşmasında “Azınlık olmanın getirdiği bir ortaklık var. Geçmişte yaşanan sorunlar nasıl çözüldü, burada birbirimize faydalı olacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

Programın ilk gününde “Gayrimenkuller ve Mazbut Vakıflar” başlıklı panel düzenlendi. Konuşmacılar vakıflarının ve cemaatlerinin taşınmaz kayıpları ve kazanımlarına dair bilgiler verdiler, yaşadıkları sorunları paylaştılar. “Cemaat Vakıflarında Yönetici Seçimleri” başlıklı oturumda seçim yönetmeliğine dair geçmişten bugüne gelişmeler ve gelinen durum aktarıldı. Cemaat temsilcileri vakıflarda fiili birleşmelere olanak sağlayacak yasal alt yapının sağlanması gerektiğinden bahsettiler. Taşınmaz kazanımlarından sonra vakıfların mal varlıklarının ve projelerinin profesyonel yöneticilere teslim edilmesi önerileri de tartışıldı. Oturumlarda “Eşit vatandaşlık anlayışı yerleşmeden sorunlar nihai çözüme ulaşamaz”, “Gönüllü profesyonellik değil, gönülle profesyonellik”, “Kadın yöneticiler cesaretlendirilmeli” gibi ortak açıklamalar ön plana çıktı. “Vakıflarda Kadınların Rolleri” başlıklı oturumda farklı cemaatlerden farklı deneyimler yan yana geldi. Azınlıklara yönelik ayrımcılık ile mücadele de panel oturumları arasında yer aldı. Gündelik hayattan sosyal medyaya nefret söylemleri ve ayrımcılık örnekleri sunularak mücadele yöntemlerinden bahsedildi. Çalıştayın son oturumunda “Eğitim, Okullar ve Gençler” konusu değerlendirildi.

Etz Hayim Sinagogu’nda açılan “Cuma, Cumartesi, Pazar” karma fotoğraf sergisi, Konak semti sinagogları ve kiliseleri turu da çalıştay programına alınmıştı. Despertar İzmir Projesi ve İzmir Yahudi Cemaati Vakfı izmirjcc.org adresli internet sitesinden takip edilebilir.

“İtirazlarımız dikkate alındı”

Despertar İzmir zirvesinde yaptığı konuşmada Cemaat Vakıfları Temsilcisi, Vakıflar Meclisi Üyesi Can Ustabaşı seçim yönetmeliği ile ilgili gelişmeleri de paylaştı. Ustabaşı yönetmelik taslağındaki bazı hususlara yönelik itirazların Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ulaştırıldığını, bu itirazların kabul gördüğünü, çekincelerin giderilerek son halinin cemaat vakıfları değerlendirmesine sunulacağını açıkladı. Ustabaşı konuşmasında şu açıklamalarda bulundu: “Hükümet yetkilileri son dönemde seçim yönetmeliği hazırlıkları ile ilgili olarak azınlık vakıfları ile istişarede bulundu. Ancak hastanesi olan vakıfların yönetmelikte istisna oluşturacağı ve seçim çevresi gibi konularda çekincelerimizi, itirazlarımızı kendilerine ilettik. Son olarak, cemaat vakıfları ve benden giden geri bildirimlerin kabul görebileceği, bir problem yaratmayacak, üzerinde konsensüs sağlanacak bir yönetmelik hazırlandığına dair geri dönüş aldık. Yönetmeliğin bakanlar düzeyinde görüşüldükten sonra yayınlanmadan önce son kez cemaat vakıflarının değerlendirmesine sunulacağını da öğrendik. Bizimle paylaşılacak olması olumlu bir gelişmedir.” Ustabaşı yönetmeliğin hazır olması ile ilgili herhangi bir tarih bilgisi vermedi.

FOTO: Sevan Ataoğlu 

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27049/azinlik-vakiflari-izmirde-bulustu 

Leave a Reply

Your email address will not be published.