Sevgili dostumuz ve derneğimizin başkanı Ali Ertem için yastayız

2 Aralık 2021 sabahı sevgili dostumuz Ali Ertem bizi beklenmedik ve vakitsiz bir şekilde terk etti.

Soykırım Karşıtları Derneğinin (Verein der Völkermordgegner e.V.) kurucusu ve başkanı olarak, Ali Ertem Türkiye’de işlenen soykırımların tanınması için yılmadan çalıştı, emek harcadı.

Dostumuz ve başkanımız Ali Ertem’in yasını tutuyoruz. Bıraktığı boşluk kapatılamaz. Ali Ertem, cesareti, kararlı tavrı ve tavizsiz olarak savunduğu inançları ile hem insan hem de siyasi aktör olarak bizi her zaman etkilemiştir. Ermeni, Asuri-Süryani, Pontus-Helen ve Kürt halkı gibi diğer ezilen halklar da iyi bir dostunu kaybetmiştir. Türkiye’deki soykırımların tanınması ve kınanması için mücadele edenler en önde gelen ve en inançlı mücadele yoldaşlarından birini kaybetmiştir.

Ali Ertem derneğimizin önde geleni ve lokomotifiydi. Ali bir öncüydü, gerçek bir devrimciydi, çünkü düşüncelerini sözde bırakmayıp bunları somut eylemlere dönüştürmüştür her zaman.

Ali Ertem’in eylem gücü, yaratıcılığı ve net tavrı, Türkiye’deki soykırım tarihinin inkârının karanlığında bize bir ışık olarak yol göstermeye devam edecektir.

Sevgili Ali, seni çok erken ve beklenmedik bir vakitte kaybettik, yasını tutuyoruz. Ama senin emeğinin meyvelerinin boşa gitmeyeceğini de biliyoruz, sevgili dostumuz ve yoldaşımız.

Eksikliğini sonsuza değin hissedip, sonsuza değin özleyeceğiz seni.

Frankfurt, 02. Aralık 2021, Soykırım Karşıtları Derneği

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *