Okul Yönetimleri Ortak Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Geçtiğimiz hafta yapılan geniş katılımlı toplantıyla kurulmasına karar verilen Okul Yönetimleri Ortak Komisyonu, ilk toplantısı yaptı. Toplantıya 11 okulun temsilcisi katıldı, divan oluşturma aşaması tüm okulların katılacağı bir toplantıya bırakıldı. Komisyonun genel koordinatörlüğüne Nurhan Palakoğlu seçildi. Katılımcılar okul kapatma fikirlerini tartıştılar ve kapatma yerine eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, kapatma için ise geniş bir ekibin yapacağı çalışmalardan sonra karar verilmesi gerektiği konusunda görüş bildirdiler. Hazırlanacak profesyonel raporların sonucunda kapanmasına veya birleşmesine karar verilen okulların ise sanat okulu, karma evlilikten doğan çocuklar için haftasonu (giragnorya) okulu gibi kullanılabileceği belirtildi.

Toplantı sonrasında ERVAB Okul Yönetimleri Ortak Komisyon Koordinatörü Nurhan Palakoğlu imzasıyla yapılan açıklama şöyle: 

“08.07.2021 tarihinde yapılan toplantıya Patrikhane temsilcisi Kıd. Peder Krikor Damatyan, S.Pırgiç Hastanesi temsilcisi Kevork Nergis ve 11 okulun vakıf başkanı veya temsilcisi katılmış, Ortaköy Tarkmançats (mazeret bildirdi), Kalfayan (mazeret bildirdi), Karagözyan, Esayan ve Dadyan okulları katılmamıştır.

Toplantıya Kıd. Peder Krikor Damatyan’ın önderliğinde okunan dua ile başlanmış ve ev sahibi vakıf başkanı Murat Öğer bir açılış konuşması yapmıştır. Komisyonun divanını oluşturma konusu, toplantıya katılamayan okul temsilcilerinin de katılacağı gelecek toplantıya bırakılmıştır. Murat Öğer’in teklifi ve toplantıya katılan vakıfların ortak kararı ile komisyonun genel koordinatörlüğüne Nurhan Palakoğlu seçilmiştir. Murat Öğer, tüm vakıf temsilcilerinin okulların kapanması, birleştirilmesi veya kapatılmadan eğitim kalitelerinin iyileştirmesi konusundaki görüşlerini tek tek anlatmasını istemiştir.

Katılımcıların tamamı okul kapatma yerine okullardaki eğitim kalitesinin iyileştirmesi için çalışılması gerektiği, kapatma, birleştirme gibi konularda karar verilebilmesi için sosyologlardan, eğitimcilerden, hukukçulardan ve profesyonellerden oluşan bir ekibin detaylı çalışmalar yapması, oradan çıkacak raporlara göre karar verilmesi gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir. Tarih boyunca kapanan veya birleşen okulların tekrar açılamadığı, isimlerinin dahi anılmadığı belirtilmiştir. Öğretmen ihtiyacımızın olduğu, bu mesleğin cazip hale getirilmesi gerektiği, geçmişte olduğu gibi öğretmenlik mesleğini seçmeleri için gençlere burs imkanları sağlanması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiği, okulların eğitim seviyesinin yükseltilerek bu konuda şüphesi olan velilerin ikna edilmesi sayesinde diğer okullara giden öğrencilerin kazanılması gerektiği belirtilmiştir.

Karma evliliklerden oluşan ailelerin büyük bir çoğunluğunun çocuklarını okullarımıza göndermediği, bunların araştırılıp ailelerin ikna edilmesi gerektiği, tüm vakıflarımızın sorunların çözümü için birlikte ve iyi niyet çerçevesinde hareket etmesi gerektiği, okullarımız arasında eğitim kalitesi konusundaki farkların kapatılması gerektiği belirtilmiştir.

Hazırlanacak profesyonel raporların sonucunda kapanmasına veya birleşmesine karar verilen okulların sanat okulu, karma evlilikten doğan çocuklar için haftasonu (giragnorya) okulu gibi kullanılabileceği belirtildi. Mevcut öğrenci sayılarının incelenmesi sonucunda okullarda kademe bazında birleştirme yapılabileceği, örneğin iki okulun ilköğretim kademesinin bir binaya, orta okul kademesinin diğer binaya taşınabileceği söylendi.

Günlük bütçe sorunlarıyla uğraşmaktan asıl ilgilenmemiz gereken konu olan okul eğitim seviyesini iyileştirme, bu konuda yatırımlar yapma işiyle ilgilenemediğimiz, bütçeler hazırlanırken sadece güncel ihtiyaçların değil geleceğe yönelik yatırımların da planlanması ve buna uygun gerçek bütçelerin yapılması gerektiği belirtildi.

Öğrenci velilerimizin daha duyarlı davranması ve çocuklarının geleceğinin şekillendiği okullarımızın ayakta kalması, anadilimizin korunup yeni nesillere aktarılabilmesi için katkıda bulunması gerektiği hatırlatıldı. Tüm İstanbul’un olduğu gibi deprem gerçeğiyle karşı karşıya olan okullarımızın bir an önce gerekli incelemelerini yaptırması ve yeniden inşası veya güçlendirilmesi için çalışmaları başlatması gerektiği hatırlatılıp bu süreçte tadilata girecek okul öğrencilerinin geçici olarak diğer okullara taşınabileceği belirtildi.

Okullarımızdaki iyileştirme çalışmalarının orta ve uzun vadeli çalışmalar olduğu, en acil sorunumuzun güncel maddi problemlerin çözümü olduğu belirtildi ve komisyonun orta ve uzun vadeli çalışmalara başlarken bir taraftan da maddi sorunların çözümünü hızlandırmak için tüm vakıfların bilançolarının, dolayısıyla toplam varlıklarımızın ve ihtiyaçlarımızın konsolide edilmesi gerektiği belirtildi. Bu konudaki çalışmaların hızlandırılması amacıyla komisyonun ilk toplantısına vakıf bütçeleri ve genel durum konusunda bilgilendirme yapması için Patrikhane Mali Komisyonun davet edilmesine karar verildi.
Önümüzdeki bayram tatilleri de göz önüne alınarak gelecek toplantının 29 Temmuz 2021 tarihinde aynı salonda yapılması kararlaştırıldı.”

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25902/okul-yonetimleri-ortak-komisyonu-ilk-toplantisini-yapti 

Leave a Reply

Your email address will not be published.