AYM, HDP’nin kapatılması talepli iddianameyi kabul etti

HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi. Karar ‘oy birliğiyle’ alındı.

Anayasa Mahkemesi AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden hazırlanan iddianamenin ilk incelemesini yaptı.

AYM Genel Kurulu, hazırlanan iddianameyi ‘oy birliğiyle’ kabul etti. Yüksek mahkeme hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebini ise bu aşamada reddetti.

İlk inceleme sırasında iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebin daha sonra değerlendirilmesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne açılan davalarda “ceza davası” prosedürü izleniyor. Hazırlanacak tensip tutanağında kapatma davası sürecinde izlenecek yöntem belirlenecek.

İddianame, ön savunmanın verilmesi için HDP’ye gönderilecek. Tensip tutanağının imzalanmasıyla tebliğe çıkarılacak iddianamenin partiye tebliğinden itibaren ön savunma için süre başlamış olacak.

HDP’nin, belirlenecek yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti, bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini, AYM heyeti karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Daha sonra AYM bir tarih belirleyecek ve Şahin sözlü açıklama, HDP de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa’nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3’te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10’unun oyuyla karar verilebilecek.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

(Ajanslar, Bianet)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25808/aym-hdp-nin-kapatilmasi-talepli-iddianameyi-kabul-etti 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *