Ermenistan AİHM′de Türkiye aleyhine dava açtı

Ermenistan, Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı gerçekleştirdiği savaş operasyonlarında Azerbaycan’ı desteklediği gerekçesiyle Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) dava başvurusunda bulundu.

Şikayet başvurusunda Türkiye’nin Azerbaycan güçlerine silahlı yardım yaparak, insan hakları ihlalinde bulunduğu belirtildi.

AİHM, öncelikle söz konusu başvurunun incelenmeye alınıp alınmaması için karar verecek. Dava kabul edilirse, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal edip-etmediğine bakılacak.

AİHM, 4 Ekim 2020’de, dava ile ilgili olarak Ermenistan tarafından Türkiye’ye karşı geçici tedbir talebi aldığını da hatırlattı.

Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak birbirleri aleyhine devlet başvurusunda bulunmuştu. AİHM’in ilgili dairesi, son olarak mart ayında bu davalara temyiz niteliğinde olan ve aynı zamanda zor ve karışık davalara bakan 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire’nin bakması için kendi hakkından feragat etmişti.

Ermenistan, Azerbaycan’ın saldırılarının başlamasının hemen ardından Azerbaycan ve Türkiye için AİHM’in geçici önlem alması talebinde bulunmuştu.

6 Ekim 2020’de Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafla ilgili olarak AİHM kurallarının 39’uncu maddesini ikinci kez uygulayan mahkeme, Türkiye dahil olmak üzere çatışmaya doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan tüm devletleri, sivillerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan haklarının ihlaline katkıda bulunacak eylemlerden kaçınmaya ve sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırmıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/05/19/Ermenistan-A%C4%B0HM-Karaba%C4%9F-T%C3%BCrkiye/208267 

Leave a Reply

Your email address will not be published.