HDP için kapatma davası: Raportör iddianamenin iadesini istedi

Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen HDP’nin kapatılmasına yönelik iddianame raportör tarafından incelendi. AYM raportörü iddianamenin Yargıtay Başsavcılığı’na iadesini istedi. Talebin bağlayıcılığı bulunmuyor.

Yargıtay başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 17 Mart’ta AYM’ye gönderilmişti.   Başkan Zühtü Arslan tarafından görevlendirilen raportör ilk inceleme raporunu tamamlayıp AYM üyelerine sundu. Basında yer alan haberlere göre Anayasa  Mahkemesi raportörü, usul eksikliklerini gerekçe göstererek iddianamenin Yargıtay başsavcılığına iadesini istedi

Raporun bağlayıcılığı yok. Nitekim, raporda, iade talebi uygun görülmezse usul eksikliklerinin Yargıtay başsavcılığı tarafından süreç içinde giderilmesi istendi. Raportörün saptadığı eksiklikler şöyle: Bazı kişilerin kimlik bilgileri, bazı kişilerin görev tanımları, bazı eylemlerin tarih bilgileri, partinin MYK gibi organlarına yönelik suçlamalara ilişkin bilgiler.

Raportörün adı ve raporun içeriği ise yargılama sürecinin sağlıklı işlemesi gerekçesiyle gizli tutuluyor. AYM’nin yarın hem iddianameyi hem de raportörün raporu incelemeye başlaması bekleniyor. Usül eksikliklerinin giderilmesi ardından iddianamenin kabulü ve dava açılması halinde dosya, ekleriyle birlikte HDP’ye gönderilecek ve ön savunma istenecek.

Ön savunmanın ardından Yargıtay başsavcısı, esas hakkındaki görüşünü mahkemeye sunacak. Görüşün HDP’ye gönderilmesi ardından HDP sözlü savunmasını yapacak. Bu süre zarfında taraflar, mahkemeye ek savunma ve delil sunabilecek. Tüm bu süreçlerin ardından AYM raportörü, dava hakkındaki son raporunu hazırlayarak mahkemeye önerilerde bulunacak. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasıyla son sözün söyleneceği gün belirlenecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek esasa ilişkin kararını verecek.

AYM, kararını üçte iki oy çokluğu ya da oy birliğiyle verecek. Oy çokluğu için 15 üyeli mahkemenin en az 10 üyesinin ortak bir karara varması gerekecek.

(Ntv, Diken.com.tr)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25515/hdp-icin-kapatma-davasi-raportor-iddianamenin-iadesini-istedi 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *