İstanbul Dâhilindeki Vakfa Ait Mülkler

Mükremin Kızılca

Fatih’in Ayasofya Cami Vakfiyesi 13. Bölüm

Ayasofya Vakfiyesinde kayıtlı, İstanbul dışında ve içindeki bütün gelir getiren mülkler tek tek adresleriyle, dört tarafındaki sınır komşularıyla, yollarıyla sayılmakta, o günün mimarisi, yapılaşması ve hayırhahlığı gözler önüne serilmektedir.

Hoca Piri Mahallesinde dört dükkân: dört yanı ana yollarla ihata edilen, birbirine ekli dükkânlardır.

Aynı mahallede 20 dükkân: Daye Hatun ve Hoca Hamza mülklerine dayanan birbirine dayalı dükkânlardır.

Darphane civarında tek dükkân: Mercan Ağa mülküne sınırdır.

Sekban Başı olarak anılan merhum Yakup Bey Mahallesinde Sultani Âmirede 20 küçük ev: altlı üstlü halde, birbirine yaslı, Darphane külliyesine bitişik yerdedir.

Aynı mahallede aynı küçük evlere bitişik karşılıklı sekiz dükkân.

Dikilitaş Mahallesinde 77 (yetmiş yedi) dükkân: Cambaz Mustafa diye bilinen Mustafa Subaşı, toplum önderlerinden Karagöz Abdullah mülklerine ve iki yandan özel yola dayanırlar,

Birisi Bozahane diğeri Pul Darphanesi olarak anılan iki işyeri: aynı mahallededir, yollarla ve adı geçen dükkânlarla çevrilidir.

Birbirine ekli 12 kapı dükkân: Dört tarafı boş arazi olan Yeni Kule yakınındadır.

Dört tarafı boş arsa olan Kirişhane olarak anılan kule dışında birbirine yaslı altı dükkân.

Zeyrek Medresesi Odaları olarak bilinen altlı üstlü elli kapı oda: aralarında ortaklaşa büyük bir salon ve bazı odaların çıktığı bahçe vardır. Mevlana Zeyrek Mahallesindedir. Zeyrek Camii olarak tanınan kiliseye bitişiktir.

Eski İmaret Odaları olarak anılan altlı üstlü 35 kapı oda. Aralarında ortaklaşa büyük bir salon ve bazı odaların çıktığı bahçe vardır. Eski İmaret olarak tanınan kiliseye bitişiktir.

Lis? Manastırı Mahallesinde değirmen: Hristiyan Kebsi mülküyle sınırdır.

Lis? Manastırı Mahallesinde izbe: Hristiyan Kebsi mülküyle sınırdır.

Aslanlı Mahallesinde dört dükkân: Birbirinin dibindedir, Hacı Halil mülküne dayanır.

Seydi Ali mahallesinde Yeni Cami yakınında Ankaralı Ali mülküne sınır kilise.

Bu sayılan eserlerin tamamı İstanbul dâhilindedir. Allah bu vakıf eserlerini belalardan afetlerden korusun.

İSTANBUL TARİHİ YARIMADA DIŞINDAKİ MÜLKLER

Kadın – Erkek hamamı: Fetih yurdu Galata’da Bakırcı Süleyman Mahallesinde özel ve genel yollarla çevrili bir eserdir.

İki yandan umumi yol geçen, Cami Mahallesinde bir hamam.

Karaköy eklerinde Tophane civarında umumi yola cephe kadın –erkek hamamı.

İskele kapısı yakınında, Hacı Hamza Mahallesinde yola cephe, birbirine yaslı iki ev, birinin üzerinde ayrıca bir oda vardır.

İskele kapısı yakınında, yolla çevrili Lonca yakınında altı ev, dördünün üzerinde odalar olup dükkânlarla beraberdir.

Lonca Mahallesinde yolla ihata edilmiş birbirine bağlı 12 dükkân. Yedisinin üstünde birbirine bağlı üç oda vardır.

Lonca Mahallesinde yolla ihata edilmiş birbirine bağlı dört karşılıklı dükkân.

(Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi TKGM-d-02147-0001 / 0141/ s. 24-25)

(Haftaya Cuma inşallah vakfın akarları 14. bölüm.)

Kaynak: İstanbul Dâhilindeki Vakfa Ait Mülkler – Mükremin Kızılca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *