Kumkapı’da Okul Binaları Hakkında Toplantı

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin davetiyle, 1 Eylül 2020, Salı, saat 15:00’da, Patriklik Kilisesi Bezciyan Salonu’nda, okul binalarının depreme dayanıklılığı konusunda, istişarede toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, “ERVAB” ve S. Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu,  okullarımızın yöneticileri, kurucu temsilcileri ve müdürleri, Kevork Özkaragöz önderliğindeki “HAYCAR” uzmanlarından bir grup ve basın mensupları katıldılar.

Toplantının açılış duasını Patrik Hazetleri gerçekleştirdi ve toplantıya katılanları selamları. Patrik Hazretleri, katılımcıların varlığından duyduğu memnuniyeti belirttikten sonra, katılımcılara iki konu hakkında konuştu. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle okul temsilcilerini tebrik etti ve başarılar diledi. Bu bağlamda Corona Virüs pandemi sürecinde, uzaktan eğitime devam edildiğinin altını çizdi. Bu sistem içersinde, öğrenciler derslerini evlerindeki bilgisayarlar aracılığıyla takip etmekteydiler. Patrik Hazretleri, kendisine ulaşan bilgiler doğrulusunda, bilgisayarı olmayan öğrencilerimiz olduğunu ve bu nedenden dolayı onların dersi takip edemediklerini belirtti.  Bu durumu katılımcıların da dikkatine sunarak, Patriklik Makamı’nın öncülüğünde bilgisayar ihtiyacını karşılamak için bir kampanya başlatılacağını belirterek, bu yönde okullarında da desteğini diledi. Daha sonra ise kapalı alanlardaki hijyen kurallarına değinerek, geçtiğimiz günlerde bu konu ile alakalı bir firma temsilcisinin Patrikhane’yi ziyaret ettiğini ve okullarımıza da hizmet etmeye hazır olduklarını hatırlattı.

Patrik Hazretleri daha sonra toplantının ana gündemi olan deprem konusu hakkında konuşmaya başladı. Ruhani Önder’imiz 31 Ocak 2020’de Patrikhane’de gerçekleşen danışma toplantısından itibaren gelişen süren süreci ana hatlarıyla belirtti. Bu süreçte, işbirliğinden dolayı “HAYCAR” üyelerine teşekkür ettikten sonra, onların çalışma grupları halinde okulları ziyaret ettiklerini, mimari terminolojide “hızlı inceleme ve risk puanlaması” çalışmalarında bulunduklarını ve topladıkları bilgileri verdikleri bir brifingle Patriklik Makamı’na aktardıklarını belirtti.  Bu brifing esnasında, yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiş sonuçlarla bir binayı depreme dayanıklı veya dayanıksız olarak nitelemenin imkan dahilinde olmadığını, bu nitelemenin ayrıntılı çalışmalar sonucunda belirebileceğini hatırlattı. Kesin sonuçların henüz elde edilmediğinden dolayı, gereksiz panik ortamı yaratmamak amacıyla, bu aşamada Patriklik Makamı’nın herhangi bir duyuru yapmadığını söyledi. Bu vesileyle Patrikhane’de saklanmış bir raporun bulunmadığını, “HAYCAR” yetkilileri tarafından hazırlanmış raporların resmiyet taşımadığını bildirdi. Patrik Hazretleri, cemaat çevrelerinde şeffaf olunduğunun anlaşılması amacıyla bu toplantıyı düzenlemişti.

Daha sonra Kevork Özkaragöz söz aldı ve çalışmalar hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Patrik Hazretleri’nin daveti üzerine “HAYCAR” üyelerinden uzman bir grubun deprem konusunda bir araya geldiğini ve grubun konuya eğildiğini belirtti. Grup üyeleri ilk çalışmalarını Bezciyan Okulu’nda gerçekleştirmiş ve elde ettiği deneyimle bir yol haritası çizmişti. Süreci daha hızlandırmak için 2-3 kişiden oluşan gruplara bölünerek, tüm okullarını ziyaret ettiklerini söyledi. Fakat Corona Virüs pandemi süreci ne yazı ki çalışmaların durmasına neden olmuştu. Daha sonra önemli bir yanlış anlaşılma hakkında aydınlattı. Bu aşamada “HAYCAR”ın çalışmalarını belli bir mesafeden sonra kesinlik arz etmemekteydi, çünkü bu doğrultuda resmi ve kesin sonuçlar alan kuruluşlar daha gelişmiş makineler ile çalışmakta ve kesin sonuçlar alabilmeleri nedeniyle resmi makamlar tarafından da raporları resmi olarak tanınmaktaydı.  Bu bağlamda “HAYCAR”ın çalışmaları daha fazla ön çalışma aşamasında olup, tavsiye mahiyetindeydi. Diğer yandan, grup üyeleri, 17 okulumuzun tüm binalarını ziyaret etmiş ve gerekli ön çalışmaları tamamlamıştı.

Kevork Özkaragöz, öncelikle bu projede yer alan çalışma arkadaşlarını tanıtı ve bir takım olarak inceleme, arşivleme ve raporlama amaçlarını gözettiklerini belirtti. Daha sonra okul binalarının yapıları hakkında bilgiler sundu ve bir kez daha onların sağlamlığı hakkında kesin yargıya varabilme olanağının “HAYCAR”da olmadığını vurguladı. Daha sonra, 1999 Marmara Depremi ve öngörülen deprem hakkında bilgiler sunuldu. Bu aşamada, binalarımızın birçoğunun tarihi eser statüsünde olduğu ve onlar üzerinde çalışmalar yapmak için daha uzun süreçler bulunduğunu belirtti. Binalarda incelemeler yapmak için farklı metotlar kullanılmalı ve bu aşamada gerekli izinler alınmalıydı. Bu doğrultuda çalışma yapabilme yetisine sahip resmi kuruluşların ise oldukça az olduğunu belirtti. Son olarak, bu sürecin iyi örneğinin Karagözyan Okulu olduğunu belirtti. Sunum esnasında anlatılan aşamalar okul tarafından kat edilmiş olup, okul binasının sağlam olduğu resmi raporla belgelenmişti.

Daha sonra okul temsilcileri, tek tek okullarında bu konuda yürütülen çalışmalar ve resmi makamlara sunulan raporlar hakkında bilgi sundular. Bu aşamada, “HAYCAR” temsilcileri, her okulda gerekli çalışmaların tamamlanmasını ve konu hakkında kesin bilgiler sunabilecek raporların hazırlanmasını önerdi. Bu konuda, kurum olarak her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarının da altını çizdi.

Bedros Şirinoğlu da söz alarak deprem konusundaki endişelerini paylaştı. İstanbul’da yakın gelecekte bir deprem beklendiğini ve bu aşamada binaların sağlamlıkların daha fazla gündeme geldiğini hatırlattı. Özellikle okul binalarının tarihi eser olması, cemaat kurumlarını bu gündeme odaklanmaya sevk etmişti. Okullarda eğitim gören öğrencilerin can güvenliğini vurgulayarak, bu endişesini vakıflarla da paylaştığını ve gerekli tüm çalışmaların layıkıyla tamamlanması gerektiğini belirtti. Bu çalışmanın maddi yönü ve bilançosu konusuna da değinerek, çekincelerini açık yüreklilikle ifade etti.

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Patrik Hazretleri, okulların temsilcilerinin bir masa etrafında yan yana gelebilmesi ve bu önemli konu hakkında fikirlerini belirtebilmeleri nedeniyle, toplantıyı başarılı olarak niteledi. Cemaatimizin geçmişte birçok zorluğa birliktelik ruhuyla göğüs gerdiğini hatırlatarak, bu aşamada okullarımız arasında bu ruhun varlığının elzem olduğunu vurguladı. Cemaatimizin okullarında eğitim gören her bir öğrencinin can güvenliğinin esas olduğunun altını çizi ve bu nedenle gerekli çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Bu aşamada talep edilen raporların layıkıyla hazırlanabilmesi için, “HAYCAR” uzmanlarının önerilerine de kulak verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Son olarak, benzer toplantılarının çoğalmasını ve okullar arasında dayanışmanın daha da artmasını diledi.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/posts/1622353551257855

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *