Sosyal Yardımlaşmanın Önemi Patrikhane’de Bir Kez Daha Vurgulandı

Toplantı, Patrik Hazretleri’nin açılış duası ve iyi dilekleriyle başladı. Ruhani önderimiz, katılımcılara “hoş geldiniz” dedikten sonra, sundukları yararlı hizmet için kendilerine teşekkür etti. Son zamanlarda, özellikle pandemi sürecinde, sosyal yardımlaşmanın öneminin daha da arttığını belirterek, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran tüm gönüllülerin çalışmalarını övdü. Patrik Hazretleri, Patriklik Makamı’nın, ihtiyaç sahipleriyle özel olarak ilgilendiğini ve gelecekte de ilgilenmeye devam edeceğini belirtti.

Patrik Hazretleri’nin konuşmasından sonra, Haçik Canel söz aldı ve daha önce gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgiler sundu. Özellikle pandemi sürecinde, Patriklik Makamı’nın çatısı altında bir sosyal yardımlaşma kolunun kuruluşunun önemini hatırlattı. Patriklik Makamı’nın çatısı altındaki bu çalışmayı koordine etme görevi, Patrik Hazretleri’nin talimatlarıyla, kendisine verilmişti. Bu kolun esas amacı, kiliselerdeki fakir kollarıyla iletişime geçmek, hayırseverlerin ve gönüllülerinde de katkılarıyla, ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım ulaştırmaktır. Geçtiğimiz aylarda, bu kolun çalışmalarına, fakirler kolu olmayan kilise vakıf yönetim kurulları da destek vermişlerdi. Haçik Canel, bu vesileyle, geçmişte toplanan bağışlar, yapılan harcamalar ve yardımlar hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Toplantıda hazır bulunan gençleri de tanıtarak, onların geçmiş dönemde sosyal yardımlaşma koluna çok faydalı olduklarını belirtti. Daha önce, Patriklik Makamı kanalıyla yüzlerce aileye yardım ulaştığı göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışmanın başarılı ilerlediği aşikârdı. Hizmetin ana prensibi, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi ve onlara adil şekilde yardımın ulaştırılmasıydı. Geçen aylarda hız kazanan bu çalışmanın devam etmesi gerektiğini belirterek, bu konuda kararlılık gösteren ve gerekli kolları Patrikhane’ye davet eden Patrik Hazretleri’ne teşekkür etti.
Canel’in konuşması sonrası, toplantıda hazır bulunanlar kendi deneyimlerini ve özellikle pandemi dönemindeki çalışmalarını paylaştılar. Pandemi süreci, kiliselerdeki fakirler kolunun daha aktif olarak çalışması için vesile olmuştu. Bu bağlamda, kilise fakirler kollarının, vakıf yönetim kurulları ve din görevlileriyle ortaklaşa çalışmalarının önemi bir kez daha vurgulandı.

Toplantı sonunda, Patrik Hazretleri katılımcıları takdis etti. Sosyal yardımlaşmanın temelinin Kutsal Kitap’a dayandığını belirterek, bu faaliyetin bir hayır işi olduğunu vurguladı. Kiliselerde ruhani ve eğitim hizmetin yanı sıra, sosyal yardımlaşma hizmetinin de önemli yer tuttuğunu hatırlattı. Patrik Hazretleri, bu bağlamda, kilise vakıf yönetim kurullarının gündeminde bu hizmetin de aktif olarak bulunması gerektiğini belirtti. Kilise bünyesinde fakir kollarının sınırlarının da çizilmesi gerektiğini öğütledi. Patrik Hazretleri, bu hizmet esnasında genç yüzleri görmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, onların aktif varlığının hizmete gençlik enerjisi kattığını söyledi. Ruhani Önderimiz, son olarak, Korona Virüs’ün neden olduğu maddi ve manevi zorluklarının bir an önce yaşantımızdan uzaklaşmasını diledi. Toplantı, dua ile sonlandı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *