Üzüm Kutsanma Bayramı Kınalıada’da buruk kutlandı

***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***

Asdvatzadzin=Verapoğum Üzüm Kutsanma Bayramı Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nde pandemi sebebiyle buruk kutlandı.

Pandemi sebebiyle hijyen kurallarına dikkat edilen kutlamada katılımın sınırlı olması sebebiyle buruk kutlandı. Girişte kiliseye gelenlerin ateşi ölçüldü. Maske takılması gerektiği hatırlatıldı. Sosyal mesafeye dikkat edildi. Kilisenin kapalı alanına girenlerin isimleri yazılarak not alındı. Daha önceki bayramlarda kilisenin kutsanmak için getirdiği üzümlerin Pandemi sebebiyle olmamasından dolayı Ermeni Cemaatine mensup vatandaşlarımız üzümlerini evlerinden getirip kilisede kutsayarak inançlarını yerine getirdiler.

301 tarihinde Hristiyanlığı, ilk resmi devlet dini olarak kabul eden Ermeniler, Hristiyanlık öncesi paganizm döneminden gelen ve halk tarafından çok benimsenen ve asırlardan beri kutlanan bayram ve yortuları büyük bir başarıyla Hristiyanlığa uyarlayarak tekrar yaşama soktular.

Üzüm Kutsanma Bayramı Kınalıada'da buruk kutlandı-60723

Bu bayram ve yortuların birçoğunu köklü bir geçmişi olan Ermeni kilisesi de dini bayram olarak tanıdı ve kabul etti. Bu bayramlardan biri de Üzüm Kutsama Bayramı, dini adıyla Asdvatzadzin (Meryem Ana Yortusu) veya Verapoğum (Göğe Alınış) yortusudur.

Hristiyanlığın Ermeniler tarafından resmen kabulünden sonra, Yeni Yıl, İsa Mesih’in doğum gününe bağlanırken, Hristiyanlık öncesi Ermeni Tanrıçası ANAHİT’i anma günü de Azize Meryem Ana’nın Ölüm gününe ve Göğe alınışına bağlanır.

Üzüm Kutsanma Bayramı Kınalıada'da buruk kutlandı

Kuzey yarım kürede bolluk ve bereketlilik günleri olan Ağustos ayının ortalarında, Ermeni takviminde eski adıyla Navasart ayında kutlanan bu bayram, Ermeniler için meyvelerin en lezzetlisi, en değerlisi, en kıymetlisi olan Üzüm’ün kutsanması da, insanların ilk mahsullerinin en kıymetlisini Tanrıya sunup şükranlarını bildirmelerini simgeler. (Hristiyan âleminde senenin değişik zamanlarında, kiliselerde de Tanrıya Şükran ayinleri yapılır). Ermeni yaşamında kutsanmış Üzüm suyu (şarap) aynı zamanda İsa Meseh’le İçleşmeyi (Hağhortutyun) simgeler.

Ermeni kilisesinin 5 büyük dini bayramlarından (dağavar) biri olan Asdvatzadzin (Meryem Ana) = Verapoğum (Göğe Alınış) = Khağoğorhnenk (üzüm kutsama) bayramı, Hristiyanlık dönemlerinde, bayram arifesinde papazlar bir ellerinde HAÇ diğerinde makas ayin giysileriyle ve yardımcılar eşliğinde (Tbir, Sargavak) mum ve kandil yakararak manastırları, köyleri, kiliseleri dolaşır Açık Hava ayinleri (Andastan) icra ederlermiş, bağlardan toplanan üzümler, kiliselerde görkemli ayinlerle kutsanırmış, ilk üzüm salkımı bereket niyetine su kaynaklarının kenarlarına, Haçkar’ların üstüne bırakırlarmış, üzümlerden yapılan şaraplar fıçılara doldurularak evlere dağıtılırmış, üzüm asla kutsanmadan yenmezmiş.

 (Kaynak: Dr.Sarkis Adam)

https://www.adagazetesi.com.tr/uzum-kutsanma-bayrami-kinaliadada-buruk-kutlandi.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *