Los Angeles Times, Jugha’da tahrip edilen Ermeni Khachkarları’na değindi

Los Angeles Times gazetesi, Jugha’da (Nakhijevan) imha edilen Ermeni Khachkarları’nın (Haçlı Taşlar) yıkımı hakkında büyük bir makale yazıp, bunların asırlı tarihine değindi.

Makalenin yazarı, Araks Nehri boyunca yer alan kutsal Khachkarların, 16. Yüzyıla ait olan ve 10.000 mezar taşından oluşan bir Ortaçağ Ermeni mezarlığı koruduğunu belirtiyor. Deprem, savaş ve vandalizmden zarar gören binlerce Khachkar hala 20. yüzyılın ortalarında ayakta duruyordu.

Ancak bugün, Jugha’nın Khachkarları tahrip olma tehlikesiyle karşı karşıya. “2000 yılında UNESCO tarafından kabul edilen korunma kararına rağmen, bu yıl “Hyperallergic” dergisinde yayınlanan kanıtlar, anıtların Nakhijevan’da Ermeni kültürünün izlerini silinmeyi amaçlayan Azerbaycan kampanyasının bir parçası olarak gizlice ve toplu olarak tahirp edildiğini gösteriyor.”

“İmha çapları şaşırtıcı: rapora göre 89 Ortaçağ kilisesi, 5.840 Khachkar ve 22.000 mezar taşı tahrip edildi.  Kültürel mirasın yok edilmesinin boyutları, İslam Devleti’nin Suriye’deki ve Taliban’nın Afganistan’daki tahriplerini aşıyor.”

Makale yazarı, “Hyperallergic” dergisinde 1997-2006 yılları arasında Azerbaycan tarafından kültürel anıtların kasıtlı olarak imha edilmesinin “21. yüzyılın en vahşi Kültürel Soykırımı” olarak tanımlandığını belirtiyor.

https://tr.armradio.am/2019/11/08/los-angeles-times-jughada-tahrip-edilen-ermeni-khachkarlarina-degindi/

  

Leave a Reply

Your email address will not be published.