İtalya Parlamentosu Salvador salonunda ‘Büyük Katliam. Ermeni Soykırımı’ndan bir asır sonra’ konulu bir konferans tertiplendi

İtalya Parlamentosu Salvador salonunda ‘Büyük Katliam. Ermeni Soykırımı’ndan bir asır sonra’ konulu bir konferans tertiplendi.

İtalya Parlamentosu İtalya-Ermenistan Dostluk Grubu üyeleri tarafından organize edilen bu konferansta Ermenistan’ın İtalya elçisi Viktorya Baghdasaryan da konuşmada bulundu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama uyarınca, Bayan Baghdasaryan’ın belirttiğine göre, Ermeni Soykırımı’nın uluslararası kınanması süreci devamlı olmalıdır.

Ermenistan elçisinin kaydettiğine göre, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan İtalya tarafı, bu adımla BM Soykırım Suçu’nu Őnleyen ve Cezalandıran Konvansiyonu’na sadık kaldığını da göstermiş oldu.

Etkinlik kapsamında konuşmalar yapan İtalya siyasi, bilimsel, kültürel çevreler temsilcileri de Ermeni Jenosidi’nin tanınması önemine vurgu yaptı.

http://armradio.am/tur/10973 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *