“İranlılar Nahçıvan’da belirli çıkarlara sahip ve bu çıkarlar bazen bizim çıkarlarımızla da örtüşüyor.”

İranist Vartan Oskanyan, bugün gazetecilerle yaptığı görüşmede şu sözlere yer verdi: “İstesek de istemesek de, İran da istekli olmasa da, İran-Azerbaycan ilişkileri her zaman var olacaktır.”

Oskanyan’a göre, Ermenistan-İran ilişkileri İran-Azerbaycan ilişkilerinden bağımsız olmalıdır. “Ermenistan güvenli bir iş arkadaşı ve dost ülke olarak sayılırken Azerbaycan’ın aynı şekilde görülmemesi konunun tamamen dışındadır. İranlıların iş yürütme tarzının, bizler için alışılagelmiş bir siyasi ve diplomatik iş yürütmeden farkı olduğunu anlamak gerekir.”

İran’ın, Nahçıvan bölgesine karşı gösterdiği tutumu Oskanyan şöyle açıkladı: “Nahçıvan, İran için oldukça önemli bir bölgedir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti içerisinde İranlıların etkisi neredeyse sınırsızdır. Hatta bu etki fikri ve ekonomik anlamda Türk etkisini de bastırır.”

Oskanyan, İranlılar’ın Nahçıvan’da belirli çıkarlara sahip olduğunu ve bu çıkarların bazı durumlarda Ermenistan’ın çıkarlarıyla örtüştüğünü de dile getirdi. “Siyasi planlarımızın Azerbaycan’a karşı kısmen de olsa iki yönlü olması gerektiği kanaatindeyim. Çoğu durumda Nahçıvan’ı Azerbaycan yaklaşımından ayırmalı ve Nahçıvan’a karşı ayrı bir politika yürütmeliyiz.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2018/07/10/%C4%B0ran-Nah%C3%A7%C4%B1van-Ermenistan/132872 

Leave a Reply

Your email address will not be published.