Ermenilerin İslam’la İlişkileri

Baret“Barış – Savaş – Diplomasi” Üçgeniyle Oluşan Bir Arada Yaşama Deneyimi

Konuşmacı: Yervant Baret MANOK

Hristiyan veya İslamlaş(tırıl)mış Ermenilerin Hz. Muhammed, Dört Halifeler, Emeviler, Abbasiler, Fatımiler, Eyyubiler, Memlükler, İran ve diğer İslam devletleriyle ilişkileri.

Çeşitli İslam Devletlerinde Ermeniler.

Bu devletlere hizmet ederek en yüksek pozisyonlara ulaşmış Sünni ve Şii Ermeniler.

Tarih: 25 Mart 2017 Cumartesi

Saat 19:00

Yer: GLYD

Adres: Prof. Celal Öker Sok. No.:2 Harbiye / İstanbul

Nor Zartonk / Նոր Զարթօնք

www.NorZartonk.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *