Malatya Surp Asdvadzadzin (Taş Horan) Ermeni Kilisesi

Tetikçiye kurban giden Agos gazetesi baş yazarı Hrant Dink’in doğduğu Malatya’nın Çavuşoğlu Mahallesinde ahşap çatısı çöken ve harap olarak duran kilise. Mahalledeki Ermeniler göçe zorlanıp bölgeyi terk etmeye zorlanmıştır. Ancak Salköprüsü mıntıkasında birkaç ermeni aile halen yaşamaktadır. Gerekli bütçenin yetersizliği nedeniyle tamirat işlerinin başlatılamadığını Turizm ve Kültür bürosu yetkilisi açıklamıştır.

Bir zamanlar Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Malatya’daki Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Taşhoran Ermeni Kilisesi, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı harabeye dönmek üzere. 18. yüzyılda yapılmış olan ve bundan dolayı tarihi eser statüsünde bulunan kilisenin uzun yıllar boyunca tinercilerin mekânı olduğu belirtiliyor.

Malatya’da bulunan Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi, halk arasında Taş Horan olarak da adlandırılır. XVIII.yüzyılın ikinci yarısında yapılmış bir Ermeni Kilisesi’dir. Kitabesi silik olduğundan okunamamıştır. Bu bakımdan da kimin tarafından yaptırıldığı kesinlik kazanamamıştır. Kilise kesme taştan ve moloz taştan yapılmış, dikdörtgen bazilika planlı bir yapıdır. Kilisenin taşıyıcı elemanları kesme taştan, dolgu duvarları da moloz taştan yapılmıştır. Doğu yönündeki apsis bölümünün üzeri kubbe ile örtülü olup, buraya iki yandan çıkılan protethesis ve diakonikon (Papaz hücreleri) bulunmaktadır.

Ahşap kubbesi çöken ve içindeki kitabeler okunmayacak hale gelen binanın kapısı ve pencereleri yetkililer tarafından taşlarla örüldüğünden içine girilememesine rağmen evsiz-barksızların mekanı haline gelmiştir.
 

http://team-aow.discuforum.info/t3200-Malatya-Tas-Horan-Ermeni-kilisesi.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *