BDP’li Kaplan’dan Kürtçe soyadı teklifi

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Soyadı Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi hazırladı. Kaplan’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu teklifin gerekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde birden fazla ırka mensup- Türkler, Kürtler, Araplar, Çerkezler, Abazalar, Süryaniler, Ermeniler vb- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yaşadığı vurgulandı ve herkese soyadını vatandaşlık hakkı çerçevesinde özgürce belirleme hakkı tanınması istendi. 1934’ten bu yana yürürlükte olan ve hiç değiştirilmeyen Soyadı Kanunu’nun günün ihtiyaçlarına cevap vermediği kaydedilen teklifte şöyle denildi: “Kanunda “Türk Soyu’ dışında yabancı bir ırkın soyadı olarak kullanılmayacağı belirtilmesine rağmen “yabancı ırk’tan ne anlaşılacağı açıkça belirtilmemiştir. Uygulamada ise “yabancı ırk’ kavramı “Kürt Halkını’ çağrıştıracak imgelere karşı çok katı uygulanmıştır.” Teklifte, “Kadın, sadece kocasının soyadını alabileceği gibi kendi soyadı ile birlikte kocasının da soyadını alabilir” hükmü getirilmesi öngörüldü.

 05.10.2010

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/10/05/bdpli_kaplandan_kurtce_soyadi_teklifi