Türkiye, Alevi’leri göçe zorlamaktadır

Lübnan’da yayımlanan “Safir” gazetesine göre (09 Ekim 2012 sayısı); Suriye’de yaşanan olaylar ışığında Türkiye’nin İskenderun (Hatay) bölgesinde demografik değişiklikler gözlenmektedir. Konuyla ilgili olarak Türkiye’de yapılan bir araştırmanın gösterdiği gibi; bir devlet programı ortaya çıkarılmıştır. Bu program, Alevi’leri korkutarak Iskenderun’dan göçettirmeyi amaçlamaktadır. Gazetenin verdiği bilgiye göre; Türk devleti, bu programı başarıyla hayata geçirmek için çoğu İslam’ın Sünni cemaatine ait olan Suriyeli göçmenleri kullanmaktadır. Devletin attığı adımlar, bölgedeki Alevi toplumu üzerinde menfi etki yaratarak onların farklı bölgelere göçetmelerini sağlamıştır.

Gazeteden alınan habere göre; Türkiye Cumhuriyeti, İskenderun bölgesinde yaşayan Aleviler’e bir denge unsuru olarak Suriyeli Sünni mültecilere vatandaşlık vermeyi planlamıştır. Özellikle de son aylarda Alevi’ler tarafından organize edilen gösterilerde Beşer Esad’ın posterleri ve Suriye bayraklarının açılmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda. Gazeteye göre Erdoğan hükümeti, daha önce de bu bölgeye yerleşmiş olan çok sayıda Afganlı mülteciye de vatandaşlık vermişti, şimdi de aynısını Suriyeli mülteciler için yapmak istemektedir.

Hay Dat (Ermeni Davası) Orta Doğu Ofisi  

Türkçeye çeviren: Meline Anumyan

Akunq.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.