Category: Makaleler

Nedir bu ırkçı öfke

Fatih ÇEKİRGE DEDİM ki… – Bu bölgede Kürtler vardır ve demokratik hakları vardır. Ama bu insan hakkı, terör örgütüne bir prim gibi algılanmamalıdır. Benim bu görüşüme karşı gelen mesajları görseniz. İşte o hakaret dolu mesajlara bakınca gördüm ki… – Türkiye’de…

Türkiye Cumhuriyeti’nde İttihatçı geleneğin korunması. Genç Türklerin, 1919-1921 ve 1926 yıllarındaki yargılanmalarının karşılaştırmalı tahlili

Meline Anumyan Ermeni tehciri ve katliamlarının (tehcir ve taktil) dava süreci olarak da kabul edilen, Genç Türklerin 1919-1921 yıllarındaki yargılanmaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Olağanüstü Askeri Mahkemelerinde (Divan-i Harbi Orfi) görülmüştür. Bu yargılamalar, uluslar arası baskılar ve İttihat ve Terakki Partisi karşıtı…

Türkiye’nin İnsan Hakları İki Yüzlülüğü

Taner Akçam Ortadoğu’da yeni bir siyasi düzen kuruluyor, ve Türkiye, otoriter rejimlere karşı durarak bu yeni düzenin lideri olmayı arzuluyor. Hafta başında Suriye devletinin sivillere yönelik katliamlarını kınayan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, bu muameleyi “soykırım girişimi” olarak nitelendirmeye kadar…

1915 konusunda yeni bir dil?

Ahmet İnsel /ahmet.insel@radikal.com.tr/ Türkiye’nin, Fransa’ya baskı politikasına saplanıp kalmak yerine, bu büyük acının hafızalarda yarasını sarma amaçlı politikalara hız vermesi gerekir. Fransa’da Anayasa Konseyi’nin Ermeni soykırımını inkar etmeyi cezalandıran yasayı anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal etmesi, bu konunun bir daha açılmamak…

1894-96 Ermeni Katliamları ve Charmetant raporu

Sait Çetinoğlu Abdülhamid döneminde Ermenilere karşı gerçekleşen 1894-96 katliamları 1915 Soykırımının gölgesinde kalmaktadır. Bunun nedeni 20. Yüzyılın ilk büyük soykırımının boyutu ve vahşetinden kaynaklanmaktadır. Oysa 1894-96 katliamları ve ardında bıraktığı izler son derece derin ve önemlidir. Bunlardan birkaçını sayarsak: Bu…

Gayrimüslim

Gündüz Vassaf Kendimize ırkçı demeyiz. Farkında olmadan ırkçı oluruz. Yaşım 15. ABD’de New Hampshire eyaletinde oturuyorum. Boston’dan Concord’daki evimize gitmek için otobüse bineceğim. Önümde aynı otobüse binmek için bekleyen, günümüzün deyişiyle ‘Afro-Amerikalı’. Hafifçe omzuna dokundum. Yandaki otobüsü gösterip “New York…

Acıyı paylaşabilmek: 1915’te geride kalan kadınlar

Alin Ozinian* 1915 çok büyük kayıpların yaşandığı bir yıl, ama bugün anlıyoruz ki ölüm dışında da insanın kendisini, geçmişini, ailesini, ismini kaybetmeye zorlanması, hafızasını silmek mecburiyetinde kalması da mümkün. Bazen ölmek ne kadar korkunç ise yaşamak da o denli ağır.…

Biz ne demokratız, ne de fikir özgürlüğüne inanırız…

Medya’ da sert bir tartışma başladı. Bazı meslekdaşlarımız, Suriye lehine yazı yazanlara ateş püskürüyor. Onları neredeyse vatan haini ilan edecekler. Böyle bir ortamda, herkesin birlik beraberlik içinde davranması ve Milli Politikaları desteklemesi gerektiği söyleniyor. Neden? Bu yaklaşım, kendi kendimizi sansürlemek,…

Mor Gabriel Dosyasından Kaybolan Evrak

Baskın Oran Biraz önce çok acayip bir bilgi geldi. Yazıp yolladığım yazımı yeni baştan ele almam gerek. 16.06.2012 tarihli Radikal’in kapağında, Mor Gabriel’in kadim topraklarından bir kısmının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (“YHGK”) kararıyla ve artık kesin olarak Hazine’ye devredildiği bildiriliyordu. Meğer, bu kesin…

Nüfus, İttihatçılık ve Ermeni soykırımı

Halil BERKTAY 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarının iç-dış düşmanlara karşı (onlardan daha) “büyük nüfus” arayışı, geç dönem Osmanlı elitleri ile yeni gelişen Türkçülüğün (Türk milliyetçiliğinin) de önemli bir meselesiydi. Çöküş sürecindeki imparatorluk, birincisi, hâlâ geniş topraklarına karşın küçük…

‘Türk iyi, Ermeni hain, Kürt zalim, Arap düşman’

Osmanlı’dan İttihat-terakki zihniyetini devralan TC’nin kurucuları ülkeyi bir ulus-devlet olarak dizayn etmeye karar verdiler. Bu ulus-devlet inşa sürecinde Kürtlere ve Kürdistan’a yönelik toplum mühendisliğinin altyapısını ise bölgeye ilişkin raporlar oluşturdu. Aralarında, İsmet İnönü, Celal Bayar, Fevzi Çakmak gibi dönemin üst…

Dindarlık mı, muhafazakârlık mı

Markar Esayan Dr. Frankeştayn’ın canavarına benzettiğim Türk-İslam sentezinin aslında büyük bir günah olduğunun dindarlarca fark edilmesinin, sosyolojik olarak AB’ye girmekten çok daha radikal bir değişime yol açma potansiyelini görmemek mümkün mü? AK Parti, özür dilerim, Başbakan, tabanıyla bu yönde ilişki…

Osmanlı zabıtlarında ‘Ermeni tehciri’

ORAL ÇALIŞLAR Teknolojik gelişim bize yeni boyutlar açıyor: Osmanlı Meclis-i Mebusanı’ndaki 1915 olaylarına ilişkin görüşme tutanaklarına rahatça ulaşmak mümkün. 1915’e ilişkin tartışmalar derinleşerek sürüyor… Aslında, eğer istenirse, kendi kaynaklarımızdan ne olduğunu araştırarak öğrenebiliriz. Her şeyin bir yerlerde kaydı bulunuyor… Fransız parlamentosunda…

6. Osmanlı idari sisteminde Ermeniler: VI. Bakan yardımcıları

Anahit Astoyan Eskı Yazılar Müzesi Matenadaran bilim elemanı XIX. yüzyılda bakanlık görevi yürütmüş olan Ermenileri sayarken, çeşitli bakanlıklarda, sous secretaire D’etat vazifesine denk düşen danışman (müsteşar) görevini ifa eden Ermeni devlet görevlilerinin, bakan rolü gördüklerini belirtmek gerekir. Danışman olarak görev…

Ermeni’nin örgütlü hali: Hemşeri dernekleri

Rober Koptaş Türkiye Ermeni toplumunun, sarsıntılar ve hayal kırıklıklarıyla dolu son birkaç yılında yeni, dinamik, umut verici ne var diye sorsak, pek çoğumuz “yeni dernekler” cevabını veririz muhtemelen. Yan yana gelmenin, birlikte çalışmanın, değerkâmlığın pek de geçer akçe olmadığı bir…