Category: Tarih Sayfaları

Cumhuriyetin Dersim’i, Dersim’in Cumhuriyeti

1950’den bugüne Tunceli ili kadim Dersim’den, bugünkü Tuncelililik de kadim Dersimlilikten koparılmışsa da hâlâ cumhurun muzır parçası, hâlâ müzmin muhalif imajıyla gündem olabiliyor ora ve oralılar. Bülent Bilmez* Osmanlı ve Türkiye gibi periferi ülkelerde ulus-devletin ulusu öncelediği, yani muhayyel bir…

Rumlar üzerinden otoriterleşmeyi meşrulaştırma

6-7 Eylül olayları iktidarın basına ve muhalefete yönelik baskılarının bir bahanesi oldu. Eylül 1955’te İstanbul, Ankara ve İzmir’de sıkıyönetim ilan edildi, muhalefetin meclis soruşturması istemi reddedildi. Geldiğimiz noktayla ne kadar benzer değil mi? 6-7 Eylül olaylarıyla Müslüman-Türk olmayan kesimlerde yaratılan…

Unutmadık da, yanlış mı hatırlıyoruz acaba?

Türkiye İşçi Partisi, 1955’te Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani…, kısaca Müslüman olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef alan, ölümlü, yaralamalı, tecavüzlü, yağmalı 6-7 Eylül pogromu dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Eski Twitter’dan paylaşılan mesajda, “6-7 Eylül’ü unutmadık!” sloganı gömülmüş bir fotoğraf ve şu…

6-7 Eylül’ün ne eksiği var?

Ümit Kıvanç Halbuki 1955 yılının 6-7 Eylül günlerinde, mintanlı, kasketli muhafazakâr dindar köylümüz ile etek-bluzlu, kravat-ceketli modern insanımız nasıl da birlik-beraberlik içerisinde davranabilmişlerdi! Heyhat! Sırf bir ünlem daha koyabilmek için bir cümle daha ekleyeyim! Uymadı bu. Neyse. Halbuki bizim tarihimizde…

Utancın 68. yılı

Türkiye tarihine kara leke olarak geçen 6-7 Eylül olaylarının üstünden 68 sene geçti. Agos gazetesi yazarı Pakrat Estukyan, “Son dönemde artan milliyetçilik 6-7 Eylül’den bağımsız düşünülemez” diye konuştu. Umut SERDAROĞLU Bugün Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden olan 6-7 Eylül’ün 68’inci…

6-7 Eylül 1955 Pogromu’nda Müzeyyen Senar ne yapıyordu?

Ayşe Hür Bir “Öteki Tarih” muamması: Müzeyyen Senar 6-7 Eylül 1955 Pogromu’nda ne yaptı? Gazeteci Oktay Candemir @oktaycandemir adresinden 6 Eylül 2022’de Twitter’da şöyle yazmıştı: “6-7 Eylül’de kahvehaneye girerek içeride oturanlara “Erkek olan dışarı çıksın!” diye bağırır. Kahvehanede oturan herkes…

Tanzimat, İstibdat ve Meşrutiyet: Mınakyan Kumpanyası

Mardiros Mınakyan istibdat koşullarında, batılı tiyatro yapan tek kumpanya olarak 1908 II. Meşrutiyet kavşağına kadar Osmanlı Dram Kumpanyası’nı ayakta tuttu, yeni oyuncular yetiştirdi, tiyatro kültürünü tanıtarak, gericiliğe karşı batılı yaşam çizgisini izleyerek Osmanlı halkını eğitti. Berken Döner Nesim Ovadya İzrail’in Osmanlı…

Lozan Antlaşması’nın 100. yıldönümü: Yerli ve yabancı etkinlikler, tartışmalar, tepkiler, değerlendirme ve talepler (2)

Faik Bulut  Araştırmacı gazeteci, yazar  El Mecelle’nin kapak resminde Osmanlı’dan sonra (bir ulusun doğuşu) tasvir edilmiş Lozan meselesini kaldığımız yerden irdelemeye devam ediyoruz. Yabancı ülkelerdeki yayınlar, sadece Lozan’a eleştirel yaklaşanlardan ve salt batılı ülke medyasındaki değerlendirmelerden ibaret değil. Bir kısmı…

Lozan’dan sonra ne oldu?

Pakrat Estukyan Dönemin terminolojisi ile ekalliyet olarak tanımlanan dinsel azınlıklar için tanındığı söylenen hakların kısa bir sürede kullanılmaz hale geleceğini hem İsmet Paşa, hem de Lord Curzon çok iyi bilmekteydi. Nitekim ilerleyen yıllarda 1934 Trakya Pogromu ile Yahudiler, İmroz ve…

100 yıl önce Lozan’da Ermeni meselesi nasıl ele alındı?

Ayşe Hür İsmet Bey’e cevap vermek üzere söz alan Lord Curzon İsmet Bey’in Ermenilerle ilgili olarak çizdiği tablonun gerçeklere uymadığını belirtti. Curzon’a göre, eğer öyle olsaydı Küçük Asya’da yaşayan üç milyon Ermeni’nin 130 bine inmesini, Fransız birlikleri Kilikya’dan ayrılırken “bu…

Sivas Ermenileri: Bin Varmış, Bir Yokmuş

Bir zamanlar 100 bine yakın Ermeni’nin yaşadığı Sivas’ta bugün 20 aile var. Okullarını artık açamıyorlar, bir iki kilise dışında ibadet edecek mekânları yok. Görkemli Surp Asdvadzadzin’in de yıktırılınca, ellerinde ne bir okul ne de kilise kalıyor. Osman Köker Sivas’ı Madımak…

Madımak Katliamı’nın gerçekleri dijital kütüphaneye taşındı

Varduhi Balyan   Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun Madımak Katliamı Hafıza Merkezi projesi kapsamında hazırlanan dijital kütüphane 10 Haziran’da açıldı. Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan ve Alevilere yönelik bir pogrom niteliği taşıyan katliama dair gerçekleri görünür kılmayı…