ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԱՐՂԱՆԱ-ՄԱԴԵՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ագրակ

Ագրակ

Ալքյոյ

Ախուր

Ակլ (Անգեղ)

Ակփունար

Ամմանե

Անթայթ

Ապրանք

Ավերդի

Ատիշ (Ադիշ)

ԱՐՂԱՆԵ-ՄԱԴԵՆ

ԱՐՂՆԻ (ԱՐՂԱՆԱ)

Արտախան

ԲԱԼՈՒ

Բակուր

Բասման

Բասրան

Բաքիա

Բեկթաշ

Բոյան

Բուբան

Բուրդենիշ

Գենջան

Գումբետ (Գմբեթ)

Դաղեն

Դավթիկ

Դեմիրչի

Դիբինե

Դիմասոր (Դիմաձոր)

Եղերի

Ենգիքյոյ

Զաղալա

Զավեր (Ծավեր)

Զելար

 

Զեմաջիկ

Զեյլար

Զիարեթ

Զիլքադեր

Էլբիշահ

Թամաշլու

Թարմիլ (Թարմուր)

Թաքավլար

Թելբաղդա

Թերման

Թեփե (Թեփեքյոյ)

Թեքե

Թիլ

Թիլք

Թրեքյան

Թրխե

Թուլխում

Լազարե (Ղազարե)

Խալեմդան

Խարթուշթա

Խելենդար

Խոշմաթ

Խորան

Խոփին

Խուլիթխան

Խուսնուկ

Կալաջիկ

Կալաջուր

Կալաքյոյ

Կարաջալ

Կարգալի Ն.

Կարգալի Վ.

Կերոտ (Քարոտ)

Կըջան

Կյուլյուշկեր

Կոլոմազ

Հավավ

Հիլար

Ձեթ

Ձոր

Մալաթա

Մահլան

Մամայան

Մեդիա

Մելիքան

Մենծակ

Մերավան

Մորի

Մրե

Մուսան

Մուսան

Յուսուֆ

Նաճարան

Նարոշ

Նոր-Արղանա

Շադ

Շամիկ

Շամոնի

Շարուլի

Շեմշե

Շեշմե

Շնազ (Չինազ)

Չարախչի (Արունիկ)

Չելեբի

Չելեբիմըզրե (Չելեբի-Միրզա)

Չելեկաս

Չիթաք

ՉՆՔՈՒՇ

Չոյլան

 

Պաղին

ՋԵՐՄՈՒԿ

Ջերվան

Սագրաթ

Սալերա

Սավջան

Սարեկ

Սարիկ

Սարիջիկ

Սեթերլի

Սերփիջա

Սիժեր

Սիմակ (Սիանկ)

Սինեկ

Սիվանմադեն

Վարդենիկ

Տանձուտ

Տիլիմիլի

Ուզեվա

Ուզուն-Օպա (Ուզունօվա)

Ումուքյան

Փիրահմեդ

Փիրան

Քաթաֆա

Քաշան

Քերբոս (Քարբույս)

Քյաուվան

Քուրդիքան-10

Օխչիան

Օխու (Օխի, Եղ)

Օյնեն

Ֆոյլան

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *