ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԿԵՍԱՐԻԱ ԵՒ ԱՆՏԻՈՔ

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս ուխտաւորներու խումբ մը ուղղուեցաւ դէպի Կեսարիա, Իսկէնտէրուն եւ Վագըֆգիւղ։ Այս տարուան ուխտագնացութիւնը եւս կը կատարուէր Պատրիարքարանի հովանիին ներքեւ եւ կընդգրկէր տասը օթօպիւսներ, ինչ որ աննախընթաց էր ինքնին։ Անոնք 11 Մարտ 2010, Հինգշաբթի, ուշ երեկոյեան ճամբայ ելան եւ յաջորդ առաւօտ հասան Կեսարիա։

 Պատրիարքական Աթոռոյ կարգադրութեամբ, այս ուխտագնացութիւնը կը գլխաւորէր Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեան, իր հետն ունենալով Արժ. Տ. Միւռոն Աւ. Քհնյ. Այվազեանն ու Արժ. Տ. Գէորգ Քհնյ. Չնարեանը, նաեւ Բրշ. Լեւոն Սրկ. Գույումճեանը, Բրկ. Յարութիւն Կ.Սրկ. Սարգիսեանը եւ Բրկ. Արտաշ Ուր. Դպ. Մատաթեանը։ Ուխտագնացութեան ընթացքին իրենց սիրայօժար մասնակցութիւնը բերին նաեւ իբրեւ ուխտաւոր ներկայ գտնուող Աւստրալիայէն՝ Արժ. Տ. Պարթեւ Քհնյ. Գարագաշեան, Զուիցերիայէն՝ Բրշ. Եդուարդ Սրկ. Դաւիթեան եւ Ստանպուլահայ զանազան Դպրաց Դասերէ՝ տասը անդամներ։

 12 Մարտ 2010, Ուրբաթ

 Ուխտաւորներ, որ առաւօտեան կանուխ ժամերուն հասած էին Կեսարիա, ուղղուելով տեղւոյն պատմական Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցին իրենց տեղերը գրաւեցին Եկեղեցւոյ մէջ, ուր արդէն սկսած էր կանոնական ժամերգութիւնը։ Եկեղեցւոյ շրջաբակին մէջ կը տիրէր ուրախ եռուզեռ մը, գլխաւորութեամբ տեղւոյն Թաղային Խորհրդոյ անդամներուն։

 Ս. Պատարագի Թափօրը սկիզբ առաւ Եկեղեցւոյ Խորհրդարանէն եւ ուղղուեցաւ դէպի Տաճար, ուր արդէն խուռներամ բազմութիւնը անձկութեամբ կը սպասէր դարաւոր եւ պատմական այս Եկեղեցւոյ մէջ հնչող աղօթքի եւ երգեցողութեան։ Լայնատարած Եկեղեցին ամբողջութեամբ լեցուած էր։ Ս. Պատարագը մատոյց Թաթուլ Ծ. Վարդապետ։

 Տէրունական Աղօթքէն առաջ պատարագիչ Հայր Սուրբը քարոզեց՝ ՙԵթէ մէկը ուզէ ինծի հետեւիլ՝ թող ուրանայ իր անձը, առնէ իր խաչը եւ ետեւէս գայ՚ (Մտ.16.24) բնաբանով։ Հայր Սուրբը, նախ հայերէնով եւ ապա թրքերէնով, ծանրացաւ իր անձը ուրանալու եւ իր խաչը առնելու գաղափարներուն եւ Քրիստոսի հետեւելու հրամայականին վրայ։ Ան ըսաւ, թէ իւրաքանչիւր Քրիստոնեայ մէկ ճամբայ ունի իր կեանքին մէջ եւ այդ ալ Քրիստոսի ցոյց տուած ճամբան է։ Հայր Սուրբը, իբրեւ հաւատքի գերագոյն օրինակ ցոյց տալով մեր երկրորդ լուսաւորիչ՝ Ս. Գրիգոր Հայրապետը, ըսաւ թէ ՙմեր օրինակը պէտք է առնենք իրմէ, զոհաբերութեամբ եւ նեղութիւններու դիմաց համբերութեամբ շարունակենք մեր կեանքը՚։

 Հայր Սուրբը, յանուն Պատրիարքական Աթոռի, ողջունելով ուխտաւորները, ըսաւ՝ ՙԵկած ենք ուխտագնացութեան մեր նուիրական պարտականութիւնը կատարելու եւ մեր պապերուն իսկ պաշտամունք կատարած վայրերուն մէջ միասնաբար աղօթելու։ Սակայն Քրիստոնեայի մը համար ամենակարեւոր ուխտագնացութիւնն է Քրիստոսի քայլերուն հետեւիլ։ Ահաւասիկ այս ուխտի միջոցներէն մէկն է այս ուխտագնացութիւնը՚։

 Յաւարտ Ս. Պատարագի կատարուեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն եւ յիշուեցան Կեսարիոյ վիճակի առաջնորդներ, հոգեւոր սպասաւորներ, կեսարացի հանգուցեալներ եւ ուխտագնացութեան մասնակցողներու սիրելիներ։

 Արարողութեանց աւարտին օթօպիւսներ ուղղուեցան տեղւոյն գերեզմանատունը, ուր եւս կատարուեցաւ պաշտօն՝ այդտեղ ամփոփեալ ննջեցելոց հոգւոցն ի հանգիստ։

 Յետ միջօրէին, ուխտաւորներ ճամբայ ելան դէպի Անտիոք եւ ուշ գիշեր հասնելով, տեղաւորուեցան իրենց յատկացուած հիւրանոցներուն մէջ։

 13 Մարտ 2010, Շաբաթ

 Ուխտաւորներ, կանուխ ժամերէն սկսեալ մեկնելով իրենց պանդոկներէն, հասան Իսկէնտէրունի Ս. Քառասուն Մանկանց Եկեղեցին, ուր Թաղային Խորհուրդի անդամներ կը դիմաւորէին ժամանողները։ Նկատի ունենալով ուխտաւորներու բազմութիւնը, Եկեղեցւոյ տարողութիւնը կը մնար անբաւարար։ Ս. Պատարագը մատոյց Արժ. Տ. Միւռոն Աւ. Քհնյ. Այվազեան։

 Տէրունական Աղօթքէն առաջ քարոզեց Թաթուլ Ծ. Վարդապետ՝ բնաբան ունենալով Քրիստոսի ՙՀասկցա՞ք բոլոր ըսածներս՚  (Մտ.13.51) խօսքը։ Հայր Սուրբը ըսաւ, թէ կարեւոր է հասկնալ Քրիստոսի խօսքերը եւ ըմբռնել, թէ Ան պատմութեան մէջէն չի խօսիր մեզի, այլ՝ մեր սեփական ականջներուն կը փսփսայ միշտ։ Հասկնալու համար Քրիստոսի խօսքերը, պէտք է նախ լսել ու ըմբռնել եւ ապա փաստել զանոնք մեր կատարած գործերով։ Ան ըսաւ, թէ ՙԴաժան պայմաններու ներքեւ մարտիրոսացած Քառասուն Մանուկներ այսօր մեզի կը փաստեն, թէ լսած են Քրիստոսի խօսքերը, հասկցած ու հետեւած նաեւ Անոր քայլերուն՚։

 Հայր Սուրբը, ապա խնդրեց ուխտաւորներէն, որ միասնաբար աղօթեն Ն.Ա.Տ. Մեսրոպ Պատրիարք Հօր առողջութեան համար, յիշեցնելով, որ Ան տարիներ շարունակ, ցուպն ի ձեռին շրջած էր՝ լսելի ու հասկնալի դարձնելու համար Աստուծոյ Խօսքը։

 Յաւարտ Ս. Պատարագի կատարուեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն եւ յիշուեցան տեղւոյն հոգեւոր սպասաւորները, հանգուցեալները եւ ուխտագնացութեան մասնակցողներու սիրելիները։ Յատկապէս յիշուեցաւ նաեւ Թրքահայութեան սիրելի եւ Գըրըքխանի մէջ ծնած Հանգուցեալ Ներսէս Արք. Պօզապալեան։

 Ս. Պատարագի աւարտին ուխտաւորներ ուղղուեցան Իսկէնտէրունի գերեզմանատունը, ուր եւս կատարուեցաւ պաշտօն՝ այդտեղ ամփոփեալ ննջեցելոց հոգւոցն ի հանգիստ։

 Անտիոք վերադարձի ճամբուն վրայ ուխտաւորաց խումբը այցելեց նաեւ Ս. Պետրոսի քարայր-եկեղեցին, ուր եղած էր առաջին քրիստոնեաներու աղօթավայրը։ Հայր Սուրբը կարդաց այն Սուրբ Գրային բաժինը, ուր կ՚ըսուէր, թէ §Անտիոքի մէջ էր, որ Քրիստոսի հետեւորդները §Քրիստոնեայ¦ կոչուեցան¦։ Այս նուիրական վայրին մէջ միաբերան արտասանուեցաւ Տէրունական Աղօթքը։

 14 Մարտ 2010, Կիրակի

 Ուխտաւորաց խումբը առաւօտեան կանուխ ժամերուն հասաւ պատմական Մուսա Լերան Վագըֆգիւղի Ս. Աստուածածին գողտրիկ Եկեղեցին, ուր եւս Թաղային Խորհուրդի երիտասարդ անդամներ կը դիմաւորէին ժամանողները։ Այստեղ եւս ուխտաւորաց համար, թէ՛ Եկեղեցւոյ եւ թէ՛ շրջաբակի տարողութիւնը անբաւարար մնաց։ Ներկայ էին նաեւ գիւղաբնակ մեր համայնքի անդամները։ Ս. Պատարագը մատոյց Արժ. Տ. Գէորգ Քհնյ. Չնարեան։ Իսկ, բացի Ստանպուլէն ժամանած սարկաւագ ու դպիրներէ, հաւատացեալներուն համար ուշագրաւ էր տեսնել, թէ Վագըֆգիւղցի երկու մանուկներ կը մասնակցէին Ս. Պատարագի սպասարկութեան։

 Ս. Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ Արեւագալի արարողութիւն, որուն յաջորդեց Հայր Սուրբին քարոզը։ Ան անդրադառնալով ՙԴատաւորի Կիրակի՚ի խորհուրդին, շեշտեց աղօթքի կարեւորութիւնը եւ մեր կեանքը աղօթքի կեանքի վերածելու քաղցր հրամայականը։ Հայր Սուրբը օրհնեց նաեւ ուխտաւորները եւ բարի եւ ապահով ճամբորդութիւն մաղթեց ուխտաւորներուն, որոնք պիտի շարունակէին իրենց ուխտագնացութեան՝ այցելելով Մարտին եւ Տիյարպաքըր։

 Ս. Պատարագի աւարտին ուխտաւորներ թափօրով ուղղուեցան Եկեղեցւոյ կից գտնուող գիւղին գերեզմանատունը, ուր եւս կատարուեցաւ պաշտօն՝ այդտեղ ամփոփեալ հոգեւորականաց ու համայն ննջեցելոց հոգւոցն ի հանգիստ։

 Թաղային խորհուրդի անթերի սպասարկութեամբ ուխտաւորներ հիւրասիրուեցան հոգեճաշով ու մեկնեցան շրջանէն՝ երեք օրերու իրենց ապրումներու գոհ տրամադրութեամբ։

 Երեկոյեան Հայր Սուրբն ու ընկերակիցները վերադարձան Ստանպուլ։

 http://www.lraper.org/main.aspx?Action=DisplayNews&NewsCode=N000003233&Lang=HAY

  1 comment for “ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԿԵՍԱՐԻԱ ԵՒ ԱՆՏԻՈՔ

  1. nune
    2010/08/20 at 08:12

    shat shnorhakalutjun nman harstutjun mez tramadrelu hamar, metc hajrenasirakan gortc e,araqelutjun nman sajti gojutjuny:menq petq e ter linenq mer patmakan ancjalin:harganqnerov uxtagnac Nune

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *