ՏՄՈՐԻՔ

ՏՄՈՐԻՔ. ռազմական ամրությունների համակարգ Կորճայք նահանգում: Կոչվել է գլխավոր ամրոցի անունով: Ստեղծվել է հնագույն ժամանակներում (մ.թ.ա. II հազարամյակ)`ընդդեմ Միջագետքից սպառնացող վտանգի:

Մ.թ.ա. XIII-VIIդդ. ասորեստանյան սեպաձև արձանագրություններում հիշատակվում է Նաիրի «երկրների» թվում` Տումե, Տումուրու անվանումներով:

Մ.թ.ա. IVդ. եղել է առանձին գավառ` համանուն կենտրոնով: Հետագայում (հավանաբար Արշակունիների թագավորության ժամանակ) միացվել է Կորդուքին:

Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Հատոր 4, Երևան, 2003:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *