H E M Ş İ N Tarihi-coğrafi bir bakış (16.-20. yy.)

Aşot Melkonyan Ermenistan Bilimler Milli Akademisi Tarih Enstitüsü Müdürü, Tarih Doktoru, Profesör     Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni vilayetlerinde reformların uygulanması konusunda 1878 yılında San Stefano ve Berlin zirveleri sürecinde uluslararası diplomasinin gündemine yerleşmiş olan Ermeni sorunu Jön Türk iktidarı tarafından…

Dersimli Ermeniler kimliklerine sahip çıkıyor

DERSİM – Dersimli Ermeniler, kimliklerine sahip çıkmak ve örgütlenmek için dayanışma derneği kurdular. Dersimli Ermeniler Sosyal Kültür Sanat Eğitim Tarih İnanç Araştırma ve Dayanışma Derneği çatı altında bir araya gelecek olan Dersimli Ermeniler, kendi kültürlerine ilişkin araştırmalar yapacak ve etkinlikler…

HEMŞİNLİ ERMENİLERİN TARİHİNDEN

Babgen Harutyunyan Erivan Devlet Üniversitesi, Tarih doktoru, profesör    Yaklaşık yüz yıl önce onbinlerce Hemşinli Ermeni günümüzün tanınmamış Abhazya Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun Krasnodar ili bölgesine göçtü. İşbu tez, büyük bir kısmı zorla İslamlaştırılmış, bugün Türkiye’ye ait olan Karadeniz’in güney-doğu…

Türkolog Ruben Melkonyan: İstanbul Ermenileri yeni patrik seçimi istiyor

Bugün Erivan’da gazetecilere açıklamada bulunan Erivan Devlet Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Türkolog Ruben Melkonyan, İstanbul Ermenilerinin yeni patrik seçimi istediklerini açıkladı. Melkonyan “Dün aldığım bilgiye göre yeni patrik seçimi yapılmasına ilişkin bir imza kampanyası başlayıp Patrik Genel Vekili’nden seçim…

1914-1921 YILLARINDA HEMŞİNLİLER, PONTUS VE ERMENİSTAN

Riçard G. Hovhannisyan Ermeni ve Ortadoğu Tarihi profesörü, California    1914–1921 yılları arasındaki dönem, Pontus’un Çoruh Nehri vadisinden Trabzon, Gümüşhane ve Samsun şehirlerine kadar olan bölgede ikamet eden Hemşinli Ermeniler için büyük önem taşımıştır. Hemşin nüfusu birkaç kuşak önce İslamlaştırılmış…

Uras’tan Atalay’a ‘Ermeni’ soruları

BDP’li Ufuk Uras, Türkiye Ermenilerinin 84. patriği II. Mesrob’un görevini yerine getiremeyecek seviyede hasta olması nedeniyle, yeni patriklerini seçmek için başvuran Türkiye Ermenilerine bugüne kadar yanıt verilmemesini TBMM gündemine taşıdı. Uras, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu…

PONTUS ERMENİLERİNİN GOLGOTA’SI

Petros Hovhannisyan Erivan Devlet Üniversitesi, tarih doktoru, doçent   Ermeniler, yüzyıllar boyu kitleler halinde Karadeniz’in Güneydoğu kıyılarına, özellikle Trabzon’dan Samsun’a uzanan dar bir kıyı bölgesine yerleşmişlerdi. Bu iki şehir ve bunların arasında kalan birçok köy haricinde, Pontus’un hemen-hemen tüm bölgelerinde…

BAGNAYR MANASTIRI

Tarihçe Bagnayr Ermeni manastırının kalıntıları, Ani’den birkaç mil batıda, Ala Dağ’ın yan tarafında, Kozluca adlı Kürt köyündedir. “Bagnayr” adı, “ateş sunaklarının mağarası” demektir ve o yerde daha eski bir Zerdüşt mabedi olabileceği kanaatini uyandırır. Manastırın geçmişiyle ilgili tarihlere, birkaç Ortaçağ…