Din öğretiminde sınır aşıldı: MEB, ‘Tek yol İslam’ dedi

Temel görevi “Gençlere tüm dinler hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler vermek” olan MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, sınırı aştı. Müdürlük, temel politikaları arasına “Gençleri İslam dışı inançlara ilgi duymaktan korumak” ifadelerini yazdı.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın okullaşma politikasındaki plansızlık, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün bütçe tepkisi ile gözler önüne serildi. Müdürlük, toplam 11,9 milyar TL harcadığı 2021 yılına yönelik mali raporunda, “Okul ve pansiyon sayısının artması sonucu, yeteri kadar ödenek tahsis edilmemesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Nisan ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün yetkilerinde yapılan değişiklikler ile müdürlüğün adeta özerkliği ilan edildi. Hafızlık eğitimine yönelik yetki ve karar tamamıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne verilirken müdürlüğün merkezden herhangi bir izin almaksızın üniversiteler ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilmesinin önü açıldı.

BÜTÇEDEN YAKINILDI

Etki alanını giderek genişleten Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 2014 yılından 2021 yılına kadar toplam 44 milyar 397 milyon TL harcadı. Müdürlüğü personel sayısı ise 2014-2021 döneminde yüzde 81 arttı. Yalnızca 2021 yılında 11,9 milyar TL’lik harcamaya imza atan müdürlüğün, bütçesinden şikayet ettiği öğrenildi. Müdürlük, 2021 yılına yönelik mali verileri paylaştığı raporunda, bütçe yetersizliğinden şu ifadeler ile yakındı:

“Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve pansiyon sayılarının artması sonucu 03.2 (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı), 03.5 (Hizmet Alımları), 03.7 (Menkul Mal. Gayr. Hak. Alımı Bakım Onarım Giderleri), 03.8 Küçük Onarım Giderleri ve 06.1 Mamül Mal Alımları harcama kalemlerinden yeteri kadar ödenek tahsis edilmemesi nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır.”

YETKİ SINIRI AŞILDI

Müdürlüğün raporunun, “Temel Politika ve Öncelikler” bölümünde kullanılan ifadeler de dikkati çekti. Rapor, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün yetki alanını aştığını bir kez daha ortaya koydu. Temel görevi, “Tüm dinler hakkında gençlere yansız ve tanıtıcı bilgiler vermek” olan müdürlük, “Geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz gençlerimizi, İslam dışı inançlara ilgi duymaktan ve zararlı cereyanların ağına düşmekten korumak ve onları din konusunda sağlıklı bilgilendirip aydınlatmak” görevini temel politikaları arasına yazdı.

https://www.birgun.net/haber/din-ogretiminde-sinir-asildi-meb-tek-yol-islam-dedi-401527

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *