Ermeni Soykırımı Müzesi’nde “Ermeni okullarının izinde. Eğitimli Milletin Sertifikaları” başlıklı sergi açıldı

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde “Ermeni okullarının izinde. Eğitimli Milletin Sertifikaları” başlıklı geçici bir sergi açıldı.

Serginin amacı bir yüzyıllık mesafeden Batı Ermenistan’da, Kilikya’da ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerinde zamanında var olan ve Ermeni Soykırımı nedeniyle yok olan 2000’e aşkın Ermeni okullarının o zamanki verimli faaliyetlerini göstermektir.

On altı başlıklı panelden oluşan iki dilli (Ermenice ve İngilizce) geçici sergi, hem Ermenistan hem de Diaspora’nın arşivlerinden, müzelerinden, kütüphanelerinden ve özel kurumlarından koleksiyonlardan elde edilen yaklaşık otuz orijinal mezuniyet sertifikası, fotoğraf, ders kitabı ve okul gereçlerini içeriyor.

Sunulan orijinal sertifikalar arasında Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün fonlarında saklanan onlarca  sertifikanın yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermeni okullarının eski varlığının gerçek kanıtı olan zengin bir içerik yer alıyor.

Karin (Erzurum) “Sanasarian” (1881-1915), Van “Yeramyan” (1878-1915), Vaspurakan’In Getronagan (1881), Kharberd Ulusal Getronagan, Sebastia/Sivas “Aramyan” (1895-1914), Ayntap/Aynteb Ulusal “Haykanushyan” (1877-1915), Kesaria/Kayseri “Gümşyan” (1826-1915) ve başka okulların sertifikaları gibi ünlü Batı Ermeni okulları sertifikalarıyla sergiye dahil edildi.

Ermeni Soykırımı kurbanı olan ünlü Ermeni aydınların eğitim gördüğü Konstantinopolis’teki (İstanbul) Ermeni okullarına ayrı bir bölüm ayrılmıştır. Sergilenen Mezuniyet sertifikalarından bazıları ünlü Ermeni aydınlar Ruben Sevak, Daniyel Varuzhan, Misak Metsarents (Metsaturyan), Tadeos Mankasaryan, Rafael Shishmanyan’a aittir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *