101. Osmanlı ordusunun Batı Ermenistan’a saldırısı. Mayıs ayının kahramanlık mücadeleleri

Osmanlı ordularının Ermenistan’a saldırısı Trabzon’daki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Osmanlı orduları Doğu Ermenistan’a saldırır. 1918 yılının Mart sonlarında Sarıkamış düşer, Nisan ortalarında ise Transkafkasya hükümetinin (başkan A. Çıkhenkeli) kalleş yaklaşımı sonucunda, iyi tahkim edilmiş Kars, hemen hiçbir direniş olmadan … Continue reading 101. Osmanlı ordusunun Batı Ermenistan’a saldırısı. Mayıs ayının kahramanlık mücadeleleri