Category: Ermeni Soykırımı

Devletin içindeki gizli Ermeniler!

Van’daki Akdamar Kilisesi’nde ayin yapılmasından sonra bölgede yaşayan gizli Ermeniler kendilerini açığa çıkarmaya başladı ve kimliklerine  “Hristiyan” yazdırmak için sıraya girdi. Bu kişilerin çoğu şimdiye kadar “Müslüman Kürt” olduklarını söylüyordu. Asıl kimliğini açıklayanlar arasında, Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Vekili Aram…

Kripto Ermeniler meselesi

 Kripto Ermeniler meselesi (1)       Mıgırdiç Margosyan   tarafından Cum,  06/18/2010 – tarihinde gönderildi.    Kirvem, Başbakan Erdoğan’ın, bundan bir müddet önce büyük bir hevesle yola çıktıktan sonra her fırsatta sık sık dillendirdiği “Durmak yok yola devam!” sloganı eşliğinde birbirinin…

İlk Kez Kimliklerini Tartışıp Yaşadıklarını Anlatıyorlar

Dersim‘in Ermenileri “Gökte Hızır Da Olsam Ermeni Diyorlar“ Tarihi Travmalarla Dolu Bir Bölgenin, Geçmişi Acılarla Dolu İnsanları: Dersim Ermenileri. Onlar Şimdi Travmalarla Dolu Tarihlerini Hatırlıyor. Aktüel, Dersim‘de Ermenilerle Görüştü.  Annem Kürt ama babamın ailesi Ermeni. 12 Eylül’de öğrendik Ermeni olduğumuzu,…

Ankara’da 95 yıldır inkar edilen soykırım tartışılıyor

ANKARA – Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi’nin düzenlediği ‘Hrant’ın Bıraktığı Yerden Öncesi ve Sonrasıyla 1915 İnkar ve Yüzleşme Sempozyumu’nda konuşan Prof. Dr. Fikret Başkaya, sempozyumda 95 yıllık yalanı tartışacaklarını söyledi. “Hrant’ın Bıraktığı Yerden Öncesi ve Sonrasıyla 1915 İnkar ve Yüzleşme Sempozyumu” katliamlarda…

CHP ve AKP gayrimüslimlere hakaret ediyor

 Hrant Dink’in çalışma arkadaşı Rober Koptaş, Ahtamar ‘jesti’nde haç krizini ve Türkiye’nin AİHM savunmasını ETHA’ya değerlendirdi. Koptaş’a göre Ahtamar’da sürecin başından beri yaşananlar jest değil riyakarlık. Koptaş, ETHA’ya ‘rahibe kıyafet’i tartışmasını da yorumladı, “CHP ve AKP gayrimüslimlere hakaret ediyorlar” dedi.…

Müslümanlaştırılan Ermeni kadınların yaşamı kara kefen

Varter Tumacanyan, Elazığ’ın Kulveng köyünden, Zarure, Adana Hacun köyünden, Xezal Van’lı, Zero Kozluk’lu… Varter Tumacanyan, Elazığ’ın Kulveng köyünden, Zarure, Adana Hacun köyünden, Xezal Van’lı, Zero Kozluk’lu… Bu kadınların ortak yanı Ermeni olmaları, 1915 yılında yaşanan Ermeni tehcirinden kurtulmaları ve kendilerini…

Zorla göç ettirdiğimiz Ermenilerin mallarını nasıl yönettik?

İş, hukukçuları ilgilendiriyor; fakat tarihçilerin, gerekli evrak noksanı yüzünden bu meselede sınıfta kalmış sayılacaklarından da bahsedebiliriz. Meselenin özü basit aslında, politik tarafı da yok: Kul hakkı mevzubahis burada, bir de emanet ehli olup olmadığımız… Geçen hafta Koliforniyalı Ermeni asıllı iki…

Nehirden su yerine kan akıyordu

Agos Ermeni tehcirine direnen Konya ve Halep Valisi Celal Bey’in anılarını yayımladı: “Nehirden su yerine kan akıyor, binlerce çocuk, kabahatsiz ihtiyar, aciz kadın, bu kan akıntısı içinde hiçliğe doğru akıp gidiyordu”.Agos gazetesi Ermenilerin tehcir edildiği ve katliama uğradığı 1915 yılında…

Türk milliyetçiliğinin ‘kanlı’ ekonomi politiği

İttihatçı Türk Milliyetçiliği’nin ‘hem gayri Türk, hem de gayrimüslim’ ekseninde oluşturduğu politik anlayışın egemenliği bugüne kadar süregeldi; yarattığı sorunlar da… 1910’un ilk yarısında İttihat ve Terakki iktidarının Batı Anadolu’da Bulgar mübadelesi ve Rum sürgünü ile başlayan Anadolu’yu Türkleştirme politikası, Ermeni…

Trabzon Davası

Re’îs: Ferîk Mustafâ Nâzım Paşa A`zâ: Mîrlivâ’ Zekî Paşa, Mîrlivâ’ Mustafâ’ `Alî Nâzım Paşa, Mîralay Receb Ferdî Bey TRABZON TEHCÎR VE TAKTÎL MUHÂKEMESİ* Vicâhen [yüzlerine karşı] Muhâkemeleri İcrâ’ Edilen Maznûnların [sakınların] Esâmîsi isimleri]: Trabzon Rüsûmât  Müdîri Mehmed `Alî Bey, Trabzon…

Osmanlı “Alemdar” Gazetesinde Yayımlanmış Tehcir ve Taktil Yargılamaları Belgelerine Göre Trabzon Vilayetinde İşlenmiş Ermeni Soykırımı

 Meline Anumyan Türkolog  Bilindiği üzere İstanbul Divan-ı Harb-i Örfî (I. Dünya Savaşı sonrası İstanbul’da kurulan savaş mahkemeleri), Ermenilerin tehcir ve taktil (sürgün ve katledilmeleri) davalarını Osmanlı İmparatorluğu bölgelerine göre de incelemiştir. Makalemizde Trabzon Ermenileri tehcir ve taktil yargılanması sunulurken dava…

Tarih Profesörü Halaçoğlu: Ermeni Meselesi Yoktur

Tüm dünyaya seslenen ve gerçekleri görün diyen Prof. Dr. Yusuf Hallaçoğlu Nürnberg’de verdiği konferansta Ermeni ve yandaşlarının tezlerini tek tek çürüttü. Almanya’nın Nürnberg ve çevresinde faaliyet gösteren 14 kardeş Türk sivil kuruluşunun, Schwabach Türk Kültür Derneği Başkanı Seyfettin Karagöl başkanlığında…

Erzurum’da Toplu Mezarlar Açılıyor

Erzurum Merkeze Bağlı Tepeköy’deki Ermeni Mezalimine Kurban Gitmiş Müslüman Ahaliye Ait Bir Toplu Mezar Daha Gün Yüzüne Çıkarılıyor. Yapılacak Kazıyla İlgili Hazırlanan Ön Rapor Tepeköy’de Kamuoyuna Açıklandı. Atatürk Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr.  Erzurum merkeze bağlı…

Yozgat Ermenileri Tehcir ve Taktil (Sürgün ve Öldürmeler) Davası Tutanakları

Bilindiği üzere 1919-1920 yıllarında Istanbul Divan-ı Harb-i Örfi mahkemeleri, Birinci Dünya Savaşı yıllarında yapılan Ermeni tehcir ve katliamları, yani Ermeni soykırımının örgütleyicileriyle gerçekleştiricilerini yagılayıp mahkum ettiler. Ermenilerin tehcir ve cinayet suçları kapsamında birçok yargılama yapıldı. Ittihad ve Terakki yöneticileri hakkında…

Trabzon Taktil ve Tehciri

İddianamenin Kıraatı  Divan-ı Harb-i Örfi dün Reis Mustafa Paşa’nın taht-ı riyasetinde içtima ederek Trabzon tehcir ve taktilinde medhaldâr olmağla maznun bulunanların muhakemelerine devam etmiş ve müddeiumuminin iddianamesi ber-vech-i âtî okunmuştur: “Ermenilerin tehciri hakkında İttihat ve Terakki hükümet-i merkeziyesince ittihaz olunan…