Yeğişe’nin “Vardan ve Ermeni Savaşı Üzerine” eserinin elyazmasından bir resim (15. yüzyıl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *