ԲԱՂԵՇԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԳԵՆՋԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ալյանցիք

Ահարոնք

Աղմիթաղ

Արտկոնք

Արտուշեն

Բալեր

Բալիլոք

Բահմըտա

Բաղլու

Բանոկ

Բաշքյոյ

Բարբաս

Բարտու

Բերան

Բերուշ

Բոգլան

Գելիամսուր

Գելիեգենման

Գելիեգուզան

ԳԵՆՋ

Գեղաշեն

Գեղրվանք

Գով

Գրնաս

Դավուդան

Դարա-բողե

Դարա-ենի

Դելիբ

Դերե

Դերեվավշեն

Դուդերիան

Դուրմալա

Զակթե

Էհուբ

Էշկեդար

Ընկուզնակ

Ընձքար

Թաթան

Թեյաս

Թեքոլան

Թիախս

Թոփալակ

Թուխրեկ

Իշխնձոր

Լեզվանս

Լոտան

Խազման

Խալթա

Խամուրշին

Խան-Հաջիսուլեյման

Խավեյվար

Խարաբե

Խարապլու

Խարվալ

Խելիկան (Սլքան)

Խըրբզան

Խոշքար

Խոռոչ (Խըռուճ)

Խոլբ

Ծագ

Ծասքան (Բազկան)

Կազմու

Կալա

Կալավագյաժե

Կամերան

Կարահամզան

Կարավելյան

Կարափունգար

Կիրովալ

Կոյնաձոր

Կոչան

Կվարս Ն.

Կրման

Կուր (Կուռ)

Համամ

Հավրիկ (Հավրք)

Հեղին

Հուսեյնաբադ

Ղարիբ

ՃԱՊԱՂՋՈՒՐ (ՉԵՎԼԻԿ)

Ճարխու

Մալերման

Մամըրկան

Մատրակ

Մեզրե-Շեքերվան

Մելիքան

Մելքան

Մեսիկ

Մերգյուզան (Մրկեմոզան)

Մերկեր

Միզգավ

Միրզաջուխ

Մոդա

Մսրձոր

Մուշամեռ (Շուշամեր)

Մուսիան

Յուսուֆբոգն

Նաբիան

Ներջիկ

Նովալ

Նորհնեք

Նուրթեփե

Նուրիկ

Շաազ (Շահազ)

Շամսոն

Շենիկ

Շերբիյան

Շող

Շուղեկ

Չաթախ

Չալիկ

Չան

Չորմուկ

Պուպար

Ջեչիկբալա

Ջինօվա

Ռեյաներ (Փեիտշար)

Սաարե

Սադգար

Սաղտուն

Սեմալ

Սիմոն գյուղ

Սիմսոր

Սիմսոր Ն.

Սիվսոր (Սև ձոր)

Սնդա

Սևիթ

Վասիլնին

Տալվարդա

Տելյան

Ուզունսովին (Ուզունխովատ)

Փակենգոխ Ն.

Փակենգոխ Վ.

Փասուր

Փորատոն

Քյուրուկ

Օղուրօվասի

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *