ԲԱՂԵՇԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՍՂԵՐԴԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ազիկ

Աթ

Աինիկ

Ալանզեր (Հելենզի)

Ալիկան

ԱԼՄԱԴԻՆ

Այմերիկ (Այմարո)

Այրակ

Անիտի

Առինջա

Ասետ

Ասկոպ

Ավդաթին

Ավդար

Ավի-Դեքի

Ացրաղան

Ատաֆ

Արանգոս

Արբո

Բագիմ

Բաթա

Բալաք

Բաներսի

Բանիջան

Բաշի

Բաշուր

Բասիդ

Բասնե

Բարավան

Բարիսալա

Բեյք

Բենարի

Բենկուֆ

Բերար

Բեքյան

Բըրկ

Բիշեր

Բլոնիս

Բոգլիտ

Բոլոկ

Բոշա

Բորան

Բորմ

Գազուկ

Գավակ

Գավել

Գելմեզ

Գինիանս

Գիրի

Գիրի-Հասան

Գիրչին

Գոնգոլ

Գոնդեկ

Դապաչ

Դավար

Դարոզ

Դերա-Համզա

Դերաուտ

Դերգալբ

Դերեկ

Դըհ (դեհ)

Դիզան

Դիմսորք

Դուդան

Ենգեսեր

Երբին

Զեզե

Զեխուտ

Զերջըլ

Զիարեթ

Զիբար

Զիվին

ԶՈԽ

Զորկո-Էրմի

Էլխան

Էյրուն

Թանզիա

Թավա

Թավլիկ

Թաքելվան

Թելխան

Թելխուկ

Թերթիլան

Թերիմ

Թիլ

Թիլլո (Թիլ)

Թոուտ

Իլանդ

Լեք

Լնարիս

Լոդե

Լութե

Խադիտ

Խազեր

Խազին

Խալեվի

Խան

Խաշտա

Խոսխեր

(Խոսխեիր,

Խաս-շեհիր)

Խոփ

Խրան

Խունդուխ (Խենդուք)

Կաթկաթ

Կալանդարա

Կանիասոր

Կանիմիրի

Կասր

Կիսրիկ

Կյուրենան

Կոխան

Կոխենիս (Խոչենիս)

Կողլիկ

Կողք

Կրասինան

Կրեդին

Կուբիկ

Կուլամասի

Կումանա

Հազնամեր

Հանդ

Հաշա

Հաջիխոզ

Հարամ

Հեշատ

Հետջուր

Հեր

Ղարաղըլ

Ղըրբա

Մադան (Մատենքյոյու,

Շիրվան)

Մալըկ (Մելիք)

Մամունա

Մայլան

Մավիդ

Մարիակուբ (Ադերունս)

Մարմարին

Մարջան

Մերդեիս-Կալե

Մերինա

Մինարեկ

Միսկին

Միրիանիս

Մոսկալիկ

Մոտի-Մեհբե

Մուդուզ

Մուսիֆրա

Մուրսա

Նաթերուն

Նապիլա

Նավուզար

Նեվիան

Նըբայն

Նորաշեն

Շանդեր (Շանադերիկ)

Շավիրան

Շեմզ (Շեմս)

Շեյխ

Շեյխան

Շեյխ-Խոնիան

(Շեխջովան)

Շեյխջումա

Շիլլիա

Շիկեֆթե

Չաթ

Չեմկուրեկ

Չինարիե

Չիպ

Չոլ

Պատաս

Պերոզ

Պիրիկան

Ջաբա

Ջազնե (Ջազնի)

Ջանգե

Ջաֆա

Ջիմկ

Ռաբանոկ

Ռաշիկ

Ռաջաբ

Ռաստադոր

Ռեհվեր

ՌԸԴՎԱՆ

Ռուբախ (Ռուբեր)

Սադախ

Սալամաստ

Սակ

Սանո (Սանե)

Սարիփ

Սարո

Սափ (Սապ)

Սեյդան

Սեվե

Սերթա

Սիմխոր

(Սմխոր)

Սիյա

Սինախր

Սինդիյա

Սիպել

Սիվանքե (Սև վանք)

Սիրեն (Սըրեն)

Սկամբոլ

ՍՂԵՐԴ

Սոթե

Սորան

Սորիան

Սևկան (Սիֆան)

Վալակ

Վավա

Վարգանիս

Վարխանիս

Վելաս

Տելան (Թելխան)

Տերեկ (Տերիկ)

Տիմ

Տիրիա

Տոմիկ

Տոպի (Տափու)

Փիրմանս

Փոլլե

Քերաֆ

Քեֆրալբ

Քյալոք

Քյաֆիր

Քորմաս (Խորմաս)

Քոֆրա

Օխրակ

Օձ

Օսմանքյոյ

Ֆարա (Փարա)

Ֆերզաֆ

Ֆնդուկ (Ֆընդըխ)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *