ԴԻԱՐԲԵՔԻՐԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՄԱՐԴԻՆԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աբդուլ-Իմամ

Աբրա

Ազախ

Ազնաուր

Աթմե

Ալաթ

Ալիսսե

Ալուջա

Ակրես

Ահմեդ

Ամարա

Ամբար

Այդիդովա

Այիզի

Այն-Միշմիշ

Այվան

Անթարիե

Անխալ

Անջիվա

Աշի-Աղասի

Առնաս

Ասսալամալեյքում

Ավինե

Ավինե-Քեբիր

Արբո

Արտաբալա

Աուզար

Ափշե

Աքերիբի

Բաբեթ

Բաբիլ

Բադիբբե

Բադինա

Բազազա

Բազարա

Բաթիրզան

Բախեստան

Բախվան

Բակեյտա

Բահվարե

Բանե

Բատավա

Բատե

Բարզին

Բարիման

Բարմունես

Բարյումա

Բաքիրվան

Բեդաղան

Բեզոր

Բեհեյդի

Բերբին

Բերմիշտ

Բերտի

Բիրիջիկ

Բուեջի

Բուստուսար

Գելեկ

Գերբոլ

Գյոզ

Գորդենա

Գունդիկ

Գունդիկ

 

Դաներե

Դարա

Դարա-Բիսմարա

Դեբան

Դենգիզ

Դեշտեդարա

Դերա

Դեր-Զենդիկ

Դերիկ

Դերիկ

Դերինդիբ

Դերղուլի

Դեր-Մուսկ

Դեր-Սահակ-Բաշուկ

Դիբրի

Դիվին

Դիֆրա

Դյուկուկ

Դոլլա

Դրեջա

Դուդերա

Դուխան

Զազ

Զախարան

Զանի

Զեյթուն

Զենգան

Զերնոկա

Զընդան

Զիարեթ-Խասպ

Զվակ

Զուերիկ

Էնկեֆ

Էսթել

Էրբիլ

Էրդի

Էրմյունե

Թազիան

Թալոթա

Թարաթիբ

Թեզխարաբ

Թել-Ալիմ

Թել-Արմեն

Թել-Աֆար

Թել-Աֆար

Թել-Բրեշ

Թել-Էշ-Շաիր

Թել-Թեխիմ

Թել-Խարզան

Թել-Շեհիր

Թել-Ջահան

Թել-Ռոֆել

Թել-Սաքան

Թել-Սելանի

Թել-Սուրի

Թել-Տեր

Թել-Քաբան

Թեմերզե

Թիլ-Բազարա

Թյաֆֆե

Թյուֆեհիե

Թոք

Թուխան

Իբրահիմ

Իզար (Իզարա)

Իսֆիս

Լիվան

Խաբսենյուս

Խադե

Խազարնուխ

Խազեկ

Խաինու

Խալիլա

Խալդախ

Խալիֆ

Խախ

Խայաքի

Խասեքա

Խարաբալե

Խարաբ-Դավան

Խարաբե-Զիլ

Խարաբ-Խադդադ

Խաուսիան

Կարա-Խարաբ

Կարթեմին

Կեսր

Կիռ-Բանոս

Կոդախ

Կրեյմ-Բաքիե

Կուլիյա

Հաբեշ

Հալվա

Համզարա

Հասան

Հասանքեյֆ

Հարին

Հեյշերի

Հերմես (Հերմեզ)

Հիրբեթ-Շեյխ-Մահմադ

Ղանթար

Մախմաքի

Մահսերտա

Մանսուրիե

Մառան

Մասերդի

Մասրֆինիկ (Ֆինիկ)

Մարաստան

Մար-Բաբ

ՄԱՐԴԻՆ

Մարին

Մար-Յակուբ

Մաուվի

Մեզիզախ

Մելիք-Հաթեհ

Մենդիկա

Մերինջի

ՄԻԴԻԱԴ

Միրսինա

Միքայել

Մուխիլե

Մուսիկա

Նաջարիկ

Նեղայվա

Ներվան

Նյունիբ

ՆՈՒՍԱՅԲԻՆ (ՄԾԲԻՆ)

 

Շաբանիե

Շամաշին

Շամշարա

Շամս

Շաութի

Շել-Նումիյա

Շեխան

Շեխան

Շեյխ (Գունդա)

Շեյխ-Հասան

Շեվիստան

Շերեզբա

Շերնախ

Շոռեկ

Շորյուք

Չալե

Չամուրլի

Չանդարա

Չիլաղա

Չիրին

Չոլլու

ՋԵԶԻՐԵ

Ջեննեթ

Ջորնիկ Մ.

Ջորնիկ Փ.

Ջունալ

Ռաբագի

Ռահվան

Ռաս-Էլ-Չեմ

Ռեշմել

Ռիշան

Սադա

Սաիդ-Բեյ

Սալահ

Սանջակ Ն.

Սանջակ Վ.

ՍԱՎՈՒՐ

Սարե

Սարինջա

Սեմարա

Սերվան

Սիթա

Սուարէլ-Քութբե

Սուֆ-Սալիմ

Վասին

Տետրակ

Տերուն-Աղա

Տերունի

Ուզեդեն

Քաֆսանոր

Քաֆրա

Քենի-Մահվեզիկ

Քերբորան

Քեֆր-Թութ

Քեֆր-Շամե

Քեֆր-Օլլաբ

Քիլլիկ

Քիվախ

Քիրադե

Քոչանես

Քունդուխ (Գունդիկ)

Քֆեր-Ջաուզ

Օլին

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.