ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԽԱՐԲԵՐԴԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աբութահար

Ադաֆ

Ադեր

Ալամիշիկ

Ալաջա

Ախոտի

ԱԿՆ

Ակչեխանա

ԱՂԻՆ (ԱՂԸՆ)

Ամարիճի

Այվոս

Անջրդի

Աշոտկա

Աշվան

Աշունքար

Ավրիշի

ԱՐԱԲԿԻՐ

Արաբուշաղի

Արալու

Արակա

Արգովան (Արգուվան)

Արփավուտ (Առնաուտ)

Բագլան

Բագուսի

Բազմաշեն

Բազմաշեն

Բաինդիր

Բաղնիք

Բաղնիք

Բարաձոր

Բարվան

Բելխան

Բեյմարա

Բոստանլիկ

Բոստանջիկ

Գելերջիքյոյ

Գելմենի

Գեղվանք

Գյոքթաշ

 

Գոլ

Գուդակ

Դաարքյոյ

Դանիզլու

Դատեմ

Դիշիդի

Դիշտիրիկ

Դումանլի

Եմիսլի (Եմիշլի)

Ենիքյոյ

Զարդարիչ

Զիարեթ

Զիլմենի

Էհմա

Էմիրլեր

Էսիքլի

Թալակ Ն.

Թալակ Վ.

Թամա

Թանիսա

Թանուտ

Թարղրան

Թարքի

Թեթմա

Թելեկ

Թեմիսքյոյ

Թեսիկ

Թոճտին

Թութլուկ

Իսաքյոյ

Լորիկան

Լալանլու

Խալ

Խալբուզ

Խանգեղ

ԽԱՐԲԵՐԴ

Խարիշե

Խարտու

Խըրաճ

Խոզաղբյուր

ԽՈՅԼՈՒ (ԹԼԿԱՏԻՆ)

Խոջենի

Խոռոչ

Խորան

Խուլագեղ

Կալաքյոյ

ԿԱՊԱՆ-ՄԱԴԵՆ

Կարաջան

Կարասարայ

Կըշլա

Կորեկ

Կուրուջախ

Հաբեղնոց

Հապուսի

Հաջիֆաթմա

Հասթիսի

Հարպոզուք

Հարսենք

Հինսար

Հյուսենիկ

Հնձոր

Մալհասան

Մամաֆլի

Մարհամամ

ՄԵԶԻՐԵ                    (ՄԱՄՈՒՐԵԹ-ՈՒԼ-ԱԶԻԶ)

Մերջիմութ

Մյուլք

Մորենիկ

Մրլաբեխան

Մուշեղկա

Յախքուս

Նարմըքաննարվեր

Նաութլի

Նիշիրի

Նիրան

Շաբանլի

Շեբուլեր

 

Շեմսի

Շեյխհուսեյն

Շերեքլի

Շնթիլ

Շրզու

Չյոթելի

Չոլախուշաղլար

Չիկնիր (Ճղներ)

Չորգեղ

Պուխտո

Ջեջե

Սանտըգ (Սնդուկ)

Սառնի

Սարաջըխ (Սարաջիկ)

Սարատաի

Սարիգեղ

Սաֆո

Սեթրկա

Սյուրղու

Սուլեյման

Սուն

Սուրսուրի

Վանք

Վանք

Վիդերօղլու

Ուչփունղար

Ուսլու

Փաջալի

Փնջլիկ

Փունգարլի

Քալմուքա

Քելուշաղի

Քենտիր

Քյոմուրխանա

Քոզիշեհր

Քուրդդարա

Օթուլար

Օթուշաղի

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.