ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԱՅԱԶԵՏԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աբաս

Աբդուռահման

Աբուզեթ  

ԱԼԱՇԿԵՐՏ    (ԹՈՓՐԱԿԿԱԼԵ)

Ալիկուլախ

Ախտա

Ախտա Ն.

Ամատ

Ամխոր

Աշխալե

Ասմար

Ավբազակ 

Արաբալի

Արծափ

Բաբիա

ԲԱՅԱԶԵՏ

Բանե

Բյուրապատ

Բոլուքբաշի

Բոտի Վ. (Բոթիգեղ)

Բորջիմասուր

Բորջոկ

Բուռնուբուլաղ

Գեդիկ

Գյանդար

Գյավերա

Գոմիկ

Գոմիկ

Գոմիկ

Գորան

Գումլուպուճախ

Դահար

Դանակարան     (Դանագիրան) 

Դաշլիչայ 

Դավո

Դավուդ

Դարակ

Դարափի Վ.

Դարկոթ

Դերիկ

Դերիկ

ԴԻԱԴԻՆ

Դիդամ

Դոդո

ԴՈՒԹԱՂ

Դուռնագյոլ

Դուրմալի

Երանոս

Երիցու-գյուղ (Քեշիքյոյ)

Զանկիզոր

Զեվան

Զետկան (Զեյդեկան)

Զիրո

Զոզան

Զոմիկ (Ծումբ)

Էսպերեշ

Թասիկ

Թափարիզ (Թափառիս)

Թորթախ

Թորխանի

Թութակ Մ.

Թութակ Փ.

Իխտիար (Ախդար)

Ինջասու

ԽԱՄՈՒՐ

Խանըկ

Խաչիթափ

Խաչլի

Խաչլու

Խաչլու

Խաստուր

Խատրովան

Խարբալան

Խարըկ

Խարխալըղ Ն.

Խարխալըղ Վ.

Խդըր

Խեվո

Խոշյան

 

Խոփուս Վ.

Խրբասոր

Կանիկոր

Կապրիխ

Կասկան

Կարաբազար

Կարաբուլաղ

Կարասու

Կրագոմ (Գրագոմ)

Կուրկապան

Հալաջ

Հայկան

Ղազիքյոյ                    (Ղազարի-գյուղ)

Ղայաբեկ

Ղարաքենդ

ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱ

Ղարաքյոյ

Մալակարի

Մամտան

Մանկասար

Մասակ Ն.

Մասակ Վ.

Մարդիկ

Մեզրե (Մազրա)

Մեշխան

Մերգեխել

Մըլան

Միշվան

Միրզաջան

Միրմանա                   (Մարիամ-Անա)

Մոզալա (Մասալար)

Մոլլաբեքիր

Մոլլա-Իբրահիմ

Մոլլա-Հասան

Մոլլա-Շամդին

Մոլլա-Սուլեյման

Մոլլա-Օսման

Մոսուն

Մուշյան

Մուսիկ (Մուսին)

Յոնջալու

Նազեն (Նազեր)

Նանիջան

Շամե

Շամյան

Շեյխ-Ալի

Շեյխան

Շուշիկ (Շահապիվան)

Չաբրիխ

Չադ

Չիվրիկ

Չլկանի

Պադնոս (Բադնոց)

Ջամալվերդի        (Ջաբալվերդի)

Ջավեգյումբեդ

Ջուջան

Ջուրա

Ռեշվե (Ռեշան)

Սարիբեկ (Սարիբեղ)

Սին

Սոֆիան

Սուլեյման-գումբեթ

Սուրբ-Օհան

Սևանդոլի

Սևիկ

Սևիկ

Վարդավ (Բարդավ)

Վզակ

Տաշդին (Տաճատի)

Ուլուքենդ

Քեշիշա

Քյոսեկ

Քոշկ (Քոշք)

Քորուն

Քուրդան

Օվերերկ

Օրթլու (Օրթուլու)

Ֆենեկ

 

  2 comments for “ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԲԱՅԱԶԵՏԻ ԳԱՎԱՌ

Leave a Reply

Your email address will not be published.