ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՐԶՆԿԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ագրակ

Աթմա

Ալամելի

Ալիքիլիսա

Ախոռճուղ

Ահմեդիե

Աղջաքենդ

Ամուսա

Աշիրե

Աշուտ (Աշոտ)

Աջուլի

Ավագ-Վանք

Ավշեն

Արմտան Մ.

Արմտան Փ.

Աուս

Բագառիճ Մ.

Բագառիճ Փ.

Բալանսոն

Բաղդաչոր            

(Պղտորջուր)

Բաղիկ

Բանիկ

Բաշկալեջիկ

Բաշքյոյ

Բաստաշ

ԲՈԼՈՄՈՐԻ       

(ԲՈԼՈՄԵՌ)

Բոյալի

Գերան

Գերսոնուտ

Գյուզուջիկ

Գյունելլիքյոյ

Գոմեր

 

Դաղբեկ

Եմելջուկ

Ենիքյոյ

ԵՐԶՆԿԱ

Եքեջիկ

Զաքարի

Զիմակ (Ծմակ)

Զմառա

Էլխան

Էսէսի

Էրկան

Էրմելեկ

Թան

Թավկըներ

Թեպթին

Թիքսինե

Թորդան

Լերթիկ

Խալար

Խանայա

Խանզար

Խաչաղ

Խնձորեկ

Խնձորի

Խորոր (Հորոր)

Խորորքյոյ

Խուդի

ԿԱՄԱ

Կամարիկ

Կառնի (Գառնի)

Կարաբաբա

Կարադերբենտ

Կարասու

Կարմրի

Կերճանիս

Կերճանիս

Կզըլմեջիդ

Կոշ

Կուրբալի

Հազարք (Հազարիկ)

Հասանօվա

Հերանի (Հերունի)

Հոռոմագարակ

Հոռոփուլ

Ղամլիթաշ

Ղզըլջա

ՂՈՒՐՈՒՉԱՅ

Ճանճիկե

Ճինառիճ (Ծնառիճ)

Մանդաթոս

Մանդրա

Մարիք

(Մարեկ)-30

Մաֆըր

Մելիք-Շերիֆ

Մեղուցիկ

Մոշուտ

Մուխար

Յալընըզպաղ

Յափուր

Շաղիթ

Շարեզին

Շխլի

Շորակ

Չախմախլի

Չավուշքյոյ

Չարդախլի

Չես

Չիրիկ (Ջրիկ)

Չիֆթլիկ

Չորս

Պամուկձոր

Պռաստիկ

Ջիվիսլիք

Ռաբաթ

Ռաբաթ

Ռաֆըթ

ՌԻՖԱՀԻԵ

Սավերդի

Սեիդ-Մուզուր      (Մնձուր)

Սինեկ

Սուրբ-Օհան

Վանք

Վասիլի

Վասկերտ

Տափ

Տափուր

Ուշունվուրտ

Ուռեկ

Ուռի (Ուռեկ)

ՈՒրֆաթ (ՈՒրբաթ)

Փարդան

Փարդիֆ

Փուրդի

Քերսուտ

Քյոշինկեր

Քյոս

Քուրդ

Օֆուր

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *