ԿԱՐԻՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՐԶՆԿԱՅԻ ԳԱՎԱՌԱԿ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ալաջա

Ախոռճուղ

Աղջակենդ

Ապկա

Առանս

Բանիկ

Բաշքյոյ

Բզվան

Բթառիճ

Բուլանըխ-Մեզրե

Գերթաղ

Գյուլլիջե

Գոմիկ

Գունգա

Գուրիկյան

Դերեքյոյ

Երանոս

ԵՐԶՆԿԱ                         

(Երիզա, Երզինջան)

Էսէսի

Էրկան (Երկան)

Թի

Թիլեկ

Խախ

Խան

Խանդերե

Խելեր

Խնձոր

Խնձորեկ

Խոզնսի

Ծաթգեղ

Ծաթեր

Կամարիկ

Կամարիկ

Կամուրջ-գլուխ

Կարաթաշ

Կարմիր

Կելարիչ (Գեղառիճ)

Կելենցիկ

Հայրապետի

Հոռոմագարակ

Հոռոմոց

Ձորբերան (Սուփերան)

 

Ղարատիկին

Ղարաքիլիսա

Ղոլչեքենի-Փալանղա

Ճանճիկե

Ճիմին

Մահմուդցիք

Մեզրե

Մեծագարակ

Մեղուցիկ

Մերդանի

Մերթեքլի

Մթննի

Մոլլագեղ

Յալընըզպաղ

Շելերի

Շխլի

Շոխա (Շող)

Չիլխորոզ

Չիֆթլիկ

Չիֆթլիկ

Չիֆթլիկ Ն.

ՉիֆթլիկՎ.

 

Չորմես (Չերմե)

Պարկոսեր

Պռաստիկ

Սարիղայա

Սարիղայա Վ.

Սուրբ-Օհան

Վաղավեր (Վավեր)

Վասկերտ

(Վասակակերտ)

Տաճարակ

Տափ

Տնկենեկ

Ուլա

Ուռեկ

Փալանղա

Փիլիքլի

Փշկըթաղ

 (Փրկչի-թաղ)

Քի

Քյոշինկեր Մ.

Քյոշինկեր Փ.

Քուրդ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *