ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՎԴՈԿԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Աբդալ

Ադամլի

Ալահայաթ

Ալան

Ալաք

Ալթե

Ալմուս-Քեբիր

Ալուք

Ախուրքյոյ

Ակխուր

Ակչեղայա

Ակչե-Քիչելի

Ակսիքյոյ

Ակվիրեն

Ակուդերե

Աղապաղի

Աղմոս

Այվազա

Ասաջի

Արաբքյոյ

Արխո

Արկոս

Արմութ-չաիր

Արտըչլը

Բազար-Բեյլան

Բահատուր

Բաղդերեսի

Բայազետ

Բաջալի

Բաջիբեյ

Բաքիթխան

Բեբաշ

Բեդիվիրեն

Բիթևի

Բողչա-Արմութ

Բուլամիր

Բուջալի

Գյավուր-Ալմուշ

Գյոզեքսե

Գյոքթեփե

Գյունե

Գուլեբի

Գուջի

Գուրջի

Դադեշլե

Դադվա

Դանիշմենդ

Դերեբոշ

Դերե-Մահալե

Դինար

Դոդուրղա

Դևելի-Քարղին

Դևեջի-Քարղին

Եղլենջիլի

Ենիճե

Ենիքյոյ

Ենիքյոյ

 

Ենիքյոյ

Ենի-Օսման

ԵՎԴՈԿԻԱ (ԹՈՔԱԹ)

Զիարեթ

ԶԻԼԵ (ԶԵԼԱ)

Զինդեր

Զոդու

Զորա

Էլմելեկ (Էրմենեկ)

Էյուք

Էնտիզ

Էսկիշեհիր

Էսկիքյոյ

Էրէնջիկ

Էքեջիկ Ն.

Էքեջիկ Վ.

Թախթալա

Թախթօպա

Թամարի

Թաշթալի

Թավզա

Թարիդերե

Թարմա

Թերզիքյոյ

Թեքելի

Թեքնելի

Թիրեբ

Թոռնու

Թուզլա

Թունջուզ

ԹՈՒՐ ԽԱԼ

Իդե

Իլեիս (Իլիս)

Ինեբոդու

Ինոու

Իշդիշոն

Իփսալա

Լովաքի

Խանփունար

Խանքյոյ

Խոլայ

Խումարլի

Խևաս

Կալեդերե

Կապուքյոյ

Կետաղազ (Գետաղաց)

Կորեկ

Կուրուջուկ

Հաճիլի

Համիդիե

Հասանաղա

ՀԵՐԵԿ (ԷՐԲԱԱ)

Ղարաաղաչ

Ղարադերեկ

Ղարա-Իբրահիմ

Ղարաջաղայա

Ղզըլ-Ալան

Ղզըլենիզ

Ղզըլղայա

Ղզըլջեն

Ղզլարքյոյ

Ղոզլու

Ղոշաֆ

Ճիպրիել

Մահալլե

Մահմուդքյոյ

Մաղդազ

Մամու

Մայլար

ՄանասուրՄասար

Մեդեր

Մեսիլե

Մեսջիդ

Մերիման

Մոնդարի

Մուսալի

Յաթմըշ

Յաղլիդերե

Յաղուն

Յանջիլի

Յունազլու

Յունլյու

Յուվա

Նասրերէդին

ՄԻՔՍԱՐ (ՆԵՈԿԵՍԱՐԻԱ)

Չալջի

Չամբոլան

Չամլի-կալե

Չամուչու

Չայդերեսի

Չայլը

Չավուշլի

Չարսար

Չելթիկ

Չերդիքեն (Չարտիկին)

Չիվրիլ

Չիֆթլիկ

Չիֆթլիկ

Չյորդուք

Չորաբուկ

Չուրուկքյոյ

Պիզեռի (Պիծեռի)

Պիչիմ

Պյուսքենի

Պոզքյոյ

Պոլիս (Բոլուս)

Ջելլադ

Ջերմուկ-Իլիջե

Ռիֆաթփաշափունար

Սալխոր

Սալոր

Սախարչալ

Սամաիլ

 

Սարգիս-գեղ (Սարգիսքյոյ)

Սարիգյոլ

Սարսի

Սեթնեջիկ

Սեմերլի

Սեփրի

Սիվե

Սիֆո

Սոֆիթաշ

Սուբաշի

Սուդերի

ՍՈՒԼՈՒՍԵՐԱՅ

Սունիսա

Վաշդին

Վարազ

Տերեգեղ (Տերեքյոյ)

Տերպենճի

Ուզրուն

Ուլուբաղ

Ումալա

Ուստա-Մեհմեդ

Փաշաբեյ

Քամալ

Քամուլջա

Քարղըն

Քարսան

Քարվանսարա

Քարևլի

Քեբիս

Քելիդ

Քեմալլի

Քեմեր (Կամար)

Քիլիս

Քիլիսեքյոյ

Քիլիսեքյոյ

Քիրաջի

Քյոզիքյոյ

Քյոմուրեն

Քոզալար

Քորթիլ

Քունդուզ

Քուչուկքյոյ

Քուրաքյոյ

Քուրու

Օգթափ

Օնան

Օսմանքյոյ

Օվարա

Օրթա-Էրեն

Օրթաքյոյ

Օրթաքյոյ

Ֆիրենք

Ֆնդըխփունար

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *