ՍԵԲԱՍՏԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ԵՎԴՈԿԻԱՅԻ ԳԱՎԱՌԱԿ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ալան

Ալոճ

Ախենքյոյ

Ախուրքյոյ

Ամու-Սայիտ

Ասիրջիկ

Բեյ-օբա

Գալետերեսի

Գյուլփունար

Գրիգորես

Գումենեկ

Գուրջի

Դավա (Դեվե)

Դերլիք-Դերե

Դեքթե

Դոմուզ-Ալան

ԵՎԴՈԿԻԱ (ԹՌՔԱԹ)

Զամար

Զիարեթ

Էլպիսթի

Էմիր-Սաիդ

Էնտիզ Մ.

Էնտիզ Փ.

Էսկիքյոյ

Էրգիլեդ

Էրեպ

Թախթիպա

(Թախթօպա, Թաշլօվա)

Թայլի-Հաճի

Թեքեսկի

Իբիբսա

Խանփունար

Խևաս

Կաթ

Կալայջիկ

Կեսարա

Կետաղազ

Կերիաս

Կեքսին (Կեքս)

Կևելի

Զաայ

Մանամակ

Մանասուր

Նեջիբ

Շաբան-Աբասի

Չարչի

Չիֆթլիկ

Չյորտուք

Պազար

Պյուսկյունճիկ

Պյուսքենի

Պոզաթալան

Սեմերջի

Սյունկյուտ

Վարազ

Տերեգեղ (Տերեքյոյ)

Տիմուրթա

Քեշլիք

Քերեմքերի

Քիրեփլեր

Քյոմեշ

  Օտապա

Օրթաքյոյ

Ֆառնո

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *