ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՔՅԱՐԻԻ ԳԱՎԱՌ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

ԱզիզանԱթեյ

Ալալան (Ալալյան)

Ալբիս

Ալիջա

Ալկիտ

Ալսուն

Ախալան Վ.

Ակնիս

Ամպիկ (Ամբակ)

Ամվար (Ամբար)

Այերեյ

Աշատ

Աշիտա

Աշկիթան Ն.

Աշկիթան Վ.

Առակ

Ավատրաս

Ավդալ

Ավզան

Ատես

Արդեշե

Արջի

Արտիս

Բաբան

Բագվիստ Ն.

Բագվիստ Վ.

Բազ

Բաժիրգյա

Բակ

Բայլան

ԲԱՇԿԱԼԵ

 (ՀԱԴԱՄԱԿԵՐՏ)

Բավանիզ

Բեալադգա

Բեգիրդա

Բեդա

Բեդեվա

Բեդիլյատա

Բեդկյար

Բեդուր

Բեզա

Բելան

Բելուկ

Բեխիկ

Բեկ –Թեյմարան

Բեկուր

Բենուկի

Բեսմարիկա

Բերիչ

Բերսիջա

Բժնկերտ

Բիտտա

Բուբովա

Բուշան

Բուրե

Գարունան

Գեզնակ

Գելեյե

Գելիզար

Գեմանի

Գերդասոր

Գերդի

Գիզա

Գյազնի (Ղազնի)

Գյուդիկտե

Գյուզիկ

Գուդուկ

Դադաին

Դադուշ

Դավդավա

Դարա-Խարգել

Դարավա

Դարգի

Դարովա

Դեդանիս

Դեզբերան

Դեզբիրան

Դելեզի

Դեհ

Դերիշկ

Դերիշկ

Դերշ

ԴԻԶԱԴիզա

Դուտուշ

Դուրի

Ելիզա

Եկմալ

Զավիթա

Զարան

Զելեյդոն

Զենիս

Զեվինգ

Զերանի

Զերանիս

Զերավա

Զերկյավկ

Զերովա

Զեարեթ

Էլի

Էլկ

Էսլանիյա

Էրինգյանի (Էրընկան)

Թակիդան

Թաղիկ (Հայոց Մրիբա)

Թխումենավե (Թխում)

Թով

Թուա (Թու, Թովա)

Թուրկունիս

Իլ

Լագինա

Լելեկտա

Լեվան

Լիզան

Լյաշկատ (Լաշկոտ)

Խալան

Խալիլան (Խալելա)

Խամբար

Խանակա

Խանաս (Խանանիս) Ն.

Խանաս (Խանանիս) Վ.

Խանասոր

Խանըգա

Խանիկ

Խանիրեշ

Խաշանյան

Խաչան

Խառատուն

Խավալ

Խարաբասոր Ն.

Խարաբասոր Վ.

Խարանիս

Խելանիս

Խեշարտ

Խես

Խիլ

Խիլյանե

Խիշատ

Խիրվատա

Խոզի

Խոյնազավի

ԽՈՇԱԲ

Խոռա

Խումարու

Խուտուտ

Կալա-Կալաշին

Կալետան

Կալիկ

Կակատին

Կանիրեշ

Կապենեկի

Կասրիկ

Կասչիկ

Կասրին

Կատունի

Կարպել

Կելան

Կելան

Կելեռեշ

Կեկլիկ

Կեռքար

Կինիյամինջա

Կիրատու

Կյապեր

Կոդրանիս

ԿուլանաԿուլեդեր

Կուր

Հադրիս

Հալկան

Հալկան

Հալվա

Համշարի

Հանջուլիս

Հասպստան

Հերեսան

Մալգավա (Մարքավա)

Մալե-Նազե

Մալոտախ

Մալքավան (Մալգավա)

Մանգելավա

Մաշեկան

Մաշխանա

Մաջա

Մարգատիշո
Մարգի

Մարզան

Մարիավա

Մարտիրյակոս

Մարուֆա

Մեդան

Մեդրիսալ

Մենկյան

Մենյանիշ

Մերգե

Մերգեսուր

Մերգյան

Միլիսա

Միր-Սեվա

Մչեչ

Մուսկուն

ՆԵՀՐԻ

Նեհրի

Նեռիկ

Նեսպաս

Նեվգյուզան

Ներանիս

Ներդվան

Ներվան

Նիշա

Շաբաթան (Շեպատ)

Շաբատա (Շաբաթան)

Շախ

Շակիտան

Շամաշա

Շամրախ

Շավատա

Շատախա

Շատունես

Շեբե-Շեմզեն

Շեմսիկի

Շեյխան

Շեբաբ

Շերվան (Դերիկ)

Շեփիրան

Շեքերբուլաղ

Շիկյաֆտան (Շկավտանց)

Շիրվան

Շիֆ-Շալաիլ

Շվաութա

Շտենարե

Շուրթա (Շուրթք)

Շուրտե

Չադրան

Չալ

Չալեկ

Չաման

Չամբա

Չամբա

Չամմա (Չամանբայան)

Չարդիվան

Չելիկ

Չեմերու

Չերնիկ

Չիվուխտ

Չուխ

Չունկա-Կուրոյա

Պայանս

ՌուսանՊանամիր

(Փանամերիկ)

Պաչան

Պաչերավա

(Նաչարավա)

Պապլհասան

Պատկան

Պըհանց (Պըհանս)

Ջամե-տասո

ՋՈՒԼԱՄԵՐԿ

Ռաբանդադեմու

Ռաբատ

Ռազին

Ռամասլիխա

Ռասուլան

Ռեզու

Ռեկան Ն.

Ռեկան Վ.

Ռեսան

Ռուա

Ռուխարան

Ռումադամոտ

Ռումտա

Սաթի

Սալեբեկվան 

(Շիվա-Սիլպակ)

Սայ

Սարամուզ

Սարդոս

Սերար

Սերարու

Սերգելլի Ն.

Սերգելլի Վ.

Սերդարիա

Սերպիլ

Սերունի

Սինևա

Սիվիկ (Սևիկ)

Սկիտա

Սյուլախի

Սորադիր

(Սորատեր, Ձորադիր)

Սորան

Սորի
սոքան

Ստերի

Սուլի

Սուլի

Սուրասարի

Սուրյան

(Սուրենապատ)

Վանքի-գյուղ

Վարանդուն

Վուզարօվա

(Վիզիրօվա)

Տալան

Տալանա

Տակուր-աղա (Թաքուրավա)

Տարազան

Տարավա

Տիգեր

Տիսթիյան

Ումվատ

Ուռի

Ուռի

Ուրտանիս

Փական

Փիս

Փիրզալան

Փութ (Բոթ)

Քարաբլուր

Քիլիսա

Քիլիսա-Մարիզեյվա

Քիլիսա-Մորբաշի

Քոչանիս (Քոչհանես)

Քոչք

Քռել

Քուրսի

Օրամար

Օրիշա

Օրվանտիս

Leave a Reply

Your email address will not be published.