ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՎԱՆ-ՏՈՍՊԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԳԱՎԱՌԱԿՆԵՐ

ՄԻՆՉԵՒ 1914

Ադյաման

Աթանանց

Ակռբի (Ակքյոփրի)

Անգղ

Անկշտանց

Անձավ

Առեղ

Աստվածաշեն

Ավանց (Իսկելեքյոյ)

Ավերակ

Արադենց

Արտամետ

(Արտեմիդա)

Բերդակ

Գեմ-Բելասան Մ.

Գեմ-ԲելասանՓ.

Գուկանց

Դարման

Դեմգոսնի

 (Դիմգոստնի)

Դուրնա-կալե

Եկմալ

Զեյվա

Զերնակ 

Զերվանդանց

Զևիկ

Էրեմերու

 (Հերմեր)

Էրմանց

(Էրմանիս)

Թրքաշեն

Իշխանիգոմ

Լամզկերտ

Լեզք

(Արալեզք, Կալաջիկ)

Խառնուրդ

Խավաձոր

Խարականց

Խեք (Հայկ)

Խեշատ

Խոսպ Վ.

Խորգոմ (Հյուրգոմ)

Ծվստան

(Ծովաստան)

Կասրիկ

Կարմրավոր

Կեմ

Կենդանանց

Կզլդաշ

Կղզի

Կողպանց

Կուռուբաշ

Հիրճ

Հնդստան

Ձորովանց

Մաշտակ

Մարադաշտ

(Կարադաշ)

Մարգս

Մարմետ

Մուլք

Նորգեղ

Շահբաղի

Շուշանց

(Շուշանիկ)

Ոչխրանց

Ոսկեբակ

ՈՍՏԱՆ

Չոբանօղլու

Պախեզեկ Ն.

Պախեզեկ Վ.

Պատականց

Պժնկերտ Ն.

Պշնկերտ Վ.

Պլթենց

Ջիգրաշեն

(Բարդակչի)

Սղգյա

Սպիտակ-վանք

Ս. Վարդան

Սև ագրակ

ՎԱՆ (Տուշպա)

Տոնի

Փակագյադուկ (Փակակտուկ,

Բաբագյադուկ)

Քարվանց

Քերծ

Քյոշկ

Ֆառուղ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *